Geulen in het zandige wad met ribbels. Foto: Harry van Reeken, Beeldbank RWS

De bodemsamenstelling verschilt in de Waddenzee van plek tot plek. Er zijn wadplaten met grofkorrelig zand maar ook heel slikkige stukken met fijn…

Lees meer
Kweldervegetatie van de Boschplaat op Terschelling in de jaren ’60 met de stuifdijk op de achtergrond (Westhoff e.a., 1970)

De Boschplaat is de eilandstaart van Terschelling. Mede door de aanleg van de stuifdijk in de jaren ’30 is het vrije spel van wind en water in het…

Lees meer
Een klein duintje dat zich onder een kokkel heeft gevormd. Foto: Henk Postma

Onder invloed van wind en water ontstaan op het strand de meest wonderlijke vormen. Vooral de zandzuiltjes of zandpaddenstoelen trekken de aandacht.…

Lees meer
Japanse oester met aangroei op de schelp. Foto: Saxifraga-Eric Gibcus

Oesterriffen zijn een hotspot voor biodiversiteit. Niet alleen tussen de oesterschelpen wemelt het van het leven. Uit Iers onderzoek blijkt dat er…

Lees meer
Zeesla (Ulva lactuca). Foto Sowerby's English Botany

Zeesla (Ulva lactuca) is een groenwier dat veel voorkomt op de wereld en ook in de Waddenzee veelvuldig aangetroffen wordt. Vooral in de zomer is het…

Lees meer
Kraanvogels. Foto: Saxifraga-Jan Nijendijk

Het gaat goed met de kraanvogel (Grus grus) in Nederland. Deze zomer steeg het aantal broedparen naar 32. De meeste paren broeden in Friesland en…

Lees meer
Zuiderduin nabij Rottumeroog_Beeldbank RWS

Naast de grote barrière-eilanden zoals Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, zijn er in het internationale waddengebied meer dan…

Lees meer
Zeesla. Bron Wikimedia

Mede met duurzame teelt van zeewieren zou de wereldbevolking, die in 2050 uit ongeveer 9 miljard mensen zal bestaan, van voldoende voedsel kunnen…

Lees meer
Kreek in kwelder in Schleswig-Holstein. Foto: Foto-fitis Sytske Dijksen, via Saxifraga

Op de vastelandskwelders van de Duitse waddenkust grazen op veel plekken schapen. Uit onderzoek blijkt dat opmerkelijk genoeg vissen nadeel…

Lees meer
Het Groene strand op Schiermonnikoog, met embryoduinen op de voorgrond en de zeereep op de achtergrond (foto Cora de Leeuw)

Het brede strand van Schiermonnikoog heeft alle ruimte en potentie voor de ontwikkeling van jonge duinen en achterliggende zoute tot zoete…

Lees meer