Zeegras in de Grevelingen. Foto: Laura Govers

De laatste jaren zijn er grote vorderingen gemaakt in de kennis over de mogelijkheden en methoden van het herstel van zeegras in de Waddenzee en…

Lees meer
Lepelaars. Foto: Henk Postma

In enkele decennia namen in het waddengebied de aantallen broedparen van de lepelaar spectaculair toe. Maar de laatste jaren bleek aan deze groei een…

Lees meer
Storm op de kwelder. Foto: Henk Postma

Kwelders worden steeds vaker genoemd als onderdeel van een kustverdedigingsstrategie. Bij een storm dempen ze de golven en beschermen zo het…

Lees meer
Groot zeegras met zaadstengels (lichtgroen) tussen Klein zeegras op Sylt (foto Frank Kruk)

Eeuwenlang was zeegras een veelvoorkomende plantensoort in de Nederlandse Waddenzee, waar zelfs mensen hun geld mee verdienden. Maar bijna honderd…

Lees meer
Scholeksters zoeken beschutting op de bevroren kwelder. Foto: TS

De korte heftige vorstperiode aan het eind van deze winter veroorzaakte enig ongemak op de Waddenzee. Door de ijsgang en de, vanwege de aanhoudende…

Lees meer
Recreatie op het strand van Borkum. Bron Wikimedia, Ralf Berge

De waardering voor natuurgebieden als de Waddenzee is moeilijk in harde euro’s te vangen. Duitse wetenschappers hingen een bedrag aan de recreatieve…

Lees meer
Blauwe kiekendief. Foto: Johan Krol

Al dertig jaar lang worden jaarlijks de broedgegevens van roofvogels en uilen op Ameland verzameld. Twee inventarisatiemedewerkers werken hierbij…

Lees meer
Korstmossen op oude zeedijk. Foto: Henk Postma

Oude zeedijken zijn een geschikte groeiplaats voor korstmossen. Het bij de aanleg van dijken gebruikte natuursteen is begroeid met tientallen…

Lees meer
Luchtbeeld Eems_Dollard. Foto: Henk Postma

In het Holoceen, de periode van de laatste ijstijd tot heden, hadden meerdere rivieren in het waddengebied, zoals de Hunze en de Eems, een open…

Lees meer
Historische print uit 1733. Bron: Manders, 2017

Het is voor velen onzichtbaar, maar de Waddenzee ligt vol met kades, bruggen en vooral veel scheepswrakken. Zij zijn een bron van kennis over het…

Lees meer