WadWeten

Gewone vinvis. Bron: https://www.britannica.com/animal/fin-whale

De populatiegrootte van de Noord-Atlantische gewone vinvis is in de laatste decennia toegenomen. Hierdoor is de kans op een stranding groter. Binnen…

Lees meer
Een Fehting op de Hallig Gröde. Bron: Wikipedia.

Een van de grote uitdagingen in de terpentijd was de watervoorziening. In een zilte kwelderomgeving was hemelwater van levensbelang. Van Duitse…

Lees meer
Foto: Henk Postma

Droogvallende mosselbanken en oesterriffen zijn van groot belang voor allerlei planten en dieren die in de Waddenzee leven. Onderzoek met behulp van…

Lees meer
Japanse mossel. Foto: Loh Kok Sheng

In het ballastwater van drie schepen in de Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn sporen van uitheemse organismen aangetroffen. Hiervan waren zes…

Lees meer
Opgeviste tweekoppige bruinvis. Foto: Henk Tanis, via Kompanje et al. (2017)

Er bestaan veel bijzondere dieren in de natuur, maar soms maakt de natuur een ‘vergissing’ waardoor een wel heel bijzonder creatuur ontstaat. Zo…

Lees meer
Zeeannemoon op een mossel. Foto: Waddenvereniging

In de Nederlandse zoute en brakke wateren komen ruim 1900 verschillende soorten meercellige organismen voor. Acht procent daarvan zijn exoten: door…

Lees meer
Droogvallende plaat nabij Ameland. Foto:TS

Valt de Waddenzee in de toekomst nog wel droog met een steeds verder stijgende zeespiegel? Eerst maar eens zo precies mogelijk weten hoe lang en waar…

Lees meer
Ruiende grijze zeehond. Foto: Saxifraga-Bart Vastenhouw

Ieder jaar in april is het voor de grijze zeehonden in de Waddenzee tijd om voor een langere periode op een zandbank te liggen. Ze zoeken een lekker…

Lees meer
Ensis directus. Bron: Wikimedia

In relatief korte tijd heeft de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus) de Nederlandse kustwateren weten te koloniseren. Deze in de zeebodem levende…

Lees meer
Kanoet. Foto: Marcel Kammen

Kanoeten zijn strandlopers die in de zomer broeden, en in de winter naar het zuiden trekken om hun buik rond te eten. Twee ondersoorten, de…

Lees meer