De onderzoekers aan het werk op het Wad bij Schiermonnikoog. Foto Friederike Engel

Op de wadbodem vormt zich aan het begin van het voorjaar een bruinig laagje dat voor een groot deel uit eencellige kiezelwieren bestaat. Deze vormen…

Lees meer
Scholekster met kuiken. Foto: Marcel van Kammen

Scholeksters zijn territoriale vogels en verdedigen hun gebieden gretig. Hun nestelterritorium hebben ze het liefst zo dicht mogelijk bij het andere…

Lees meer
Detail van een kaart van Pieter de la Rive uit 1731. Bij de ‘L’ zijn de twee laatste huizen van Sier te zien. Bron: Tresoar.

Op Ameland liggen tegenwoordig vier dorpen: Nes, Ballum, Hollum en Buren. Eeuwen geleden waren er nog drie: Sier, Swartwoude en Oerd. Het ligt voor de…

Lees meer
Gewone zeehonden lijken stille dieren, maar de mannetjes kunnen aardig wat geluid produceren. Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis

De gewone zeehond lijkt een heel stil dier: het maakt zelden geluid. Tijdens de paringsperiode is dat tijdelijk anders: dan maken de mannetjes…

Lees meer
Japanse Oester. foto: Ecomare (Via Wikimedia)

Soorten die geïntroduceerd worden in een ecosysteem kunnen indirect gevolgen met zich meebrengen voor de inheemse fauna. Zo heeft de Japanse oester…

Lees meer
Grazende koeien in de kwelder bij Noorderleeg. Foto: Henk Postma

Kwelders vormen de gouden rand van de Waddenzee. Waar ze nu vooral als natuurgebied, met her en der wat grazend vee, worden beheerd, gebruikten de…

Lees meer
Zeetong. Foto: Hans Hillewaart, Wikimedia

De ondiepe delen van de Nederlandse kust, zoals de Waddenzee, vormen een belangrijke kinderkamer voor opgroeiende platvissen. Om stranden en duinen te…

Lees meer
De gewone kokkel (links) en de brakwaterkokkel. Vondsten van Schiermonnikoog. Foto: Karel Essink

Een kokkel met een scheve schelpvorm heeft geen rare afwijking, nee, hij behoort tot een andere soort: de brakwaterkokkel. Op het wad zul je ’m niet…

Lees meer
Een frisgroene dijk bij stormachtig weer, in de buurt van Noorderleeg. Bron: Henk Postma

Om voorbereid te zijn op de zeespiegelstijging en een aantal zwakke plekken te repareren zullen de noordelijke waterschappen de komende jaren de…

Lees meer
Microplastics uit het duingebied op Norderney. Bron: Fries et al. 2013.

Dat er nogal wat plastic afval in het waddengebied belandt, is genoegzaam bekend. De Noordzeestranden van de Waddeneilanden liggen soms bezaaid met…

Lees meer