Een nieuwsgierige grijze zeehond. (Pomeroy et. al 2015)

Met nieuwe technologieën, zoals de drone, kunnen onderzoekers steeds dichterbij bruinvissen en zeehonden komen. Voorzichtigheid is wel vereist omdat…

Lees meer
Gewone zeehondenpup. Foto: Mark Zekhuis_saxifraga

Het aantal gewone zeehonden (Phoca vitulina) in de internationale Waddenzee stabiliseert. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse telling, die…

Lees meer
Langeoog. Bron: wikimedia

Voor hun watervoorziening zijn de bewoners van de Waddeneilanden deels afhankelijk van zoetwaterbellen in de bodem. Op het Duitse eiland Langeoog zijn…

Lees meer
Luchtfoto van Wadplaten Bron: Foto Fitis, Sytske Dijksen

Het zeeniveau van de Waddenzee is de afgelopen eeuw gestegen en zal de huidige eeuw nog sneller stijgen. Duitse onderzoekers hebben onderzocht welke…

Lees meer
Buitendelta bij Texel, het zeegat van Texel of Marsdiep met razende Bol. Donker blauw zijn de diepe geulen en oranje/bruin zijn de hoge delen van Texel, de Razende Bol en de kust bij Den Helder.

Buitendelta’s spelen een grote rol in de sedimenthuishouding van de Waddenzee. Omdat men zandsuppleties overweegt in deze ondiepe geulenstelsels aan…

Lees meer
Een impressie van een prehistorische mens in het rivierenlandschap van Doggerland. Bron: University of Birmingham

Zo’n elfduizend jaar geleden lag op de locatie van de Waddenzee geen zee maar land. Het Doggerland strekte zich uit over de gehele huidige zuidelijke…

Lees meer
Schelp van een muiltje. Bron: Foto Fitis Sytske Dijksen

Het muiltje is een algemeen in de Waddenzee voorkomende invasieve soort. Zijn talrijkheid is deels te danken aan een ingenieus…

Lees meer
Houtsnip. Bron: Wikipedia

De houtsnip is een van de meest talrijke steltlopers van Noordwest Europa. Ook op de Waddeneilanden broeden tientallen paren. Door zijn verborgen en…

Lees meer
patronen in een mosselbank vanuit de lucht. Foto: Jasper Donker

De mosselbanken in de Waddenzee hebben boeiende ruimtelijke patronen. Vaak wisselen banden met hoge mosseldichtheden en onbedekte stroken elkaar af.…

Lees meer
Kompaskwal. Foto: Saxifraga-Sytske Dijksen

Gestoken worden door een kwal is een bekend risico als je in het zomerseizoen gaat zwemmen in de zee. Zo wordt ingeschat dat er jaarlijks 150 miljoen…

Lees meer