Een aangespoeld karkas van een bruinvis op het strand van Terschelling. Foto: Henk Postma

De laatste decennia is het aantal bruinvissen dat dood of levend op de Nederlandse stranden aanspoelt sterk gestegen. Uit chemische analyses van…

Lees meer
Zeepokken (Semibalanus balanoides). Bron: Wikimedia

De Japanse oester is een invasieve soort die over de hele Waddenzee in grote aantallen voorkomt. Het onderzoek naar de impact van deze exoot op het…

Lees meer
Kokkel. Bron: Saxifraga - Jan van der Straaten

Een kokkelschelp heeft, net als die van andere schelpdieren, groeiringen waarmee je o.a. de leeftijd kan bepalen. Als men verder inzoomt totdat de…

Lees meer
Prokelisia marginata op Spartina anglica (Engels slijkgras): een brachypteer exemplaar. Bron: http://www.vliz.be/wiki/Slijkgrascicade

Sommige insectensoorten komen uitsluitend voor op een en dezelfde plant. Het in Nederland vanaf 1924 op kwelders aangeplante Engels slijkgras blijkt…

Lees meer
Paleogeografische kaarten met een reconstructie van de geografie van Noord-Nederland in 500 v. Chr. (boven) en 800 n. Chr. (onder). De blauwe cirkel in de onderste kaart geeft de locatie van de Lauwerszee aan. Bron: Vos en De Vries (2013).

In het laat Holoceen, vanaf zo’n tweeduizend jaar geleden, traden op veel plekken langs de Nederlandse kust zee-inbraken op. De zee drong hier het…

Lees meer
Een nieuwsgierige grijze zeehond. (Pomeroy et. al 2015)

Met nieuwe technologieën, zoals de drone, kunnen onderzoekers steeds dichterbij bruinvissen en zeehonden komen. Voorzichtigheid is wel vereist omdat…

Lees meer
Gewone zeehondenpup. Foto: Mark Zekhuis_saxifraga

Het aantal gewone zeehonden (Phoca vitulina) in de internationale Waddenzee stabiliseert. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse telling, die…

Lees meer
Langeoog. Bron: wikimedia

Voor hun watervoorziening zijn de bewoners van de Waddeneilanden deels afhankelijk van zoetwaterbellen in de bodem. Op het Duitse eiland Langeoog zijn…

Lees meer
Luchtfoto van Wadplaten Bron: Foto Fitis, Sytske Dijksen

Het zeeniveau van de Waddenzee is de afgelopen eeuw gestegen en zal de huidige eeuw nog sneller stijgen. Duitse onderzoekers hebben onderzocht welke…

Lees meer
Buitendelta bij Texel, het zeegat van Texel of Marsdiep met razende Bol. Donker blauw zijn de diepe geulen en oranje/bruin zijn de hoge delen van Texel, de Razende Bol en de kust bij Den Helder.

Buitendelta’s spelen een grote rol in de sedimenthuishouding van de Waddenzee. Omdat men zandsuppleties overweegt in deze ondiepe geulenstelsels aan…

Lees meer