WadWeten

Mariniers in 1914. Foto uit artikel E. Bouwmeester

Op Rottumeroog werd in de Eerste Wereldoorlog een detachement van het Korps mariniers gelegerd, tot grote zorg van de Nederlandse natuurorganisaties.…

Lees meer
Wadplaat met ribbels

Aan het begin van de vloedperiode lopen de wadplaten langzaam vanaf de randen onder tot het wad weer zee is. In het dunne waterlaagje wordt op kleine…

Lees meer
Fytoplankton zet anorganische stoffen om in organische stoffen. Bron: Ecomare

Alle mariene fauna is direct of indirect afhankelijk van plantaardig plankton. Plantaardig plankton, ook wel fytoplankton genoemd, bevindt zich aan de…

Lees meer
Afgraving door A.E. van Geffen op de terp van Ezinge in 1932. Bron: Rijksuniversiteit Groningen, Groninger instituut voor Archeologie.

Uit archeologisch onderzoek op verschillende terpen in het waddengebied blijkt dat het Romeinse leger in het noordelijk kweldergebied rondmarcheerde…

Lees meer
Platte oester. Bron: Marine Reserves Coalition.

Er zijn concrete plannen voor een grootschalige herintroductie van de platte oester in de Noordzee. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) verkent…

Lees meer
Waddengebied aan de westkust van Zuid-Korea (bron: antiquealive.com)

Koreaanse wetenschappers toonden aan dat een Streptomyces-bacterie uit wadmodder peptiden produceert die meerdere ziekteverwekkende bacteriesoorten de…

Lees meer
Grauwe gans met heen. Foto: Forest en Kim Starr, via www.flickr.com
Grafsteen op het eiland Fohr. Foto: Wikimedia
Kwelder achter de dammetjes op Ameland. Foto: Jantsje van Loon.

Voor kwelders op Terschelling en Ameland zijn in de jaren negentig stortstenen dammetjes aangelegd om de erosie ervan tegen te gaan. Het werd een…

Lees meer
Dode zeehond op het strand. Foto: Salko de Wolf, Ecomare