WadWeten

reconstructie van de Noordzee ca 8800 jaar geleden. Let op de grote estuaria. Bron: Gaffney et. al.

Waar nu de Zuidelijke Noordzee ligt, verdween 8200 jaar geleden een eilandenrijk in de golven. Het was een landschap van beboste heuvels, graslanden,…

Lees meer
Meeuwenkuiken belaagd door mieren. Foto uit het onderzoek

Meeuwensoorten die broeden op het Duitse vogeleiland Trischen hebben een opmerkelijke vijand: de rode steekmier (Myrmica rubra). Met name de pas uit…

Lees meer
Een locomotief met kiepkarren rijdt over de strekdam bij Paesens, jaren '50. Still uit de film 'Van waddenzand tot vruchtbaar land'.

In de jaren ’20 tot ’70 werden grootschalige werkverschaffingsprojecten opgezet door heel Nederland. Langs de waddenkust werden duizenden arbeiders…

Lees meer
Hangcultuur voor mosselzaad. Foto: Salko de Wolf Ecomare
‘Die Erschreckliche Wasser Fluth’ uit 1683. Bron: Wikimedia

In de loop der eeuwen teisterden vele stormen het waddengebied. Soms verzwolg de zee grote delen van het kustgebied. Dorpen gingen ten onder en…

Lees meer
Storm bij de pier op Ameland. Foto: Tim van Oijen

De afgelopen week was het weer stormachtig en de zee onstuimig. Achter de zeedijk voelen de bewoners van de waddenkust zich veilig. Zijn ze nog wel…

Lees meer
Groot Zeegras. Foto: tdwyer00 via Inaturalist.org

"Griend werd voor de aanleg van de Afsluitdijk tegen afslag beschermd door uitgestrekte zeegrasvelden." was een frase uit Ecomare's encyclopedie…

Lees meer
Duikers onderzoeken de Borkumse stenen Bron: Udo van Dongen, duikdenoordzeeschoon.nl

Even ten noorden van Schiermonnikoog ligt een bijzonder gebied in de Noordzee. De zeebodem ligt er bezaaid met grind en grote stenen, ooit…

Lees meer
Oömyceten op de celkern van een mariene diatomee. bron: university.uog.edu.

Er waren in het najaar weer wat nare verkoudheidjes rond. Ook algen kunnen ziek worden. Diatomeeën, eencellige algen met een glasachtige behuizing,…

Lees meer
Skuumkoppe. Foto: http://www.fijnopvakantie.nl/blog/texels-bier-proeven

Producenten uit een bekende streek kunnen veel marketingvoordeel halen als ze de streeknaam aan het product verbinden. Omgekeerd kan een succesvol…

Lees meer