Bruinvis. Foto: Colin Speedie.

Voor de opwekking van elektrische energie wordt er steeds meer gebruik gemaakt van windmolens in zee. Voor de fundering van de molens wordt er in veel…

Lees meer
Zeehond. Foto: Henk Postma
Wolken boven de Waddenzee. Foto: Thea Smit

Het weer in het zuidelijke deel van het Noordzeegebied wordt gekenmerkt door van west naar oost trekkende depressies en door het ontwikkelen of…

Lees meer
Geulenpatroon Waddenzee. Bron: Werelderfgoed website.

Vanaf Den Helder tot aan Esbjerg in Denemarken heeft het sedimenttransport in de Waddenzee een gecompliceerde  dynamiek. Deze wordt beïnvloed door…

Lees meer
Zwermen vogels op het wad met op de achtergrond een excursieboot. Foto: Waddenacademie.

Naast een kroon op het werk van de natuurbescherming beschouwde men de aanwijzing van de Waddenzee als natuurlijk werelderfgoed ook als een…

Lees meer
Schelpkokerwormen. Bron: annemoon.org

Er zijn afgelopen najaar uitgestrekte velden van schelpkokerwormen op het wad tussen Terschelling en Schiermonnikoog waargenomen. Het maakt…

Lees meer
Een kanoet met een zender de rug. Bron: Allert Bijleveld, NIOZ

Veel trekvogels maken een tussenstop in de Waddenzee om gebruik te maken van het enorme voedselaanbod dat de Waddenzee te bieden heeft. Het lijkt…

Lees meer
Mariniers in 1914. Foto uit artikel E. Bouwmeester

Op Rottumeroog werd in de Eerste Wereldoorlog een detachement van het Korps mariniers gelegerd, tot grote zorg van de Nederlandse natuurorganisaties.…

Lees meer
Wadplaat met ribbels

Aan het begin van de vloedperiode lopen de wadplaten langzaam vanaf de randen onder tot het wad weer zee is. In het dunne waterlaagje wordt op kleine…

Lees meer
Fytoplankton zet anorganische stoffen om in organische stoffen. Bron: Ecomare

Alle mariene fauna is direct of indirect afhankelijk van plantaardig plankton. Plantaardig plankton, ook wel fytoplankton genoemd, bevindt zich aan de…

Lees meer