WadWeten

Droogvallen. Foto: Johan van Wijk

"We varen onder een bewolkte lucht door de Oude Vlie, in de westelijke Waddenzee. Dan breekt het wolkendek, steeds meer blauw tussen het grijs. Het…

Lees meer
Haai met Tag, foto: Sportvisserij Nederland

Ondanks de grote publieke belangstelling voor haaien is nog veel onbekend over de soorten die in de Nederlandse kustwateren rondzwemmen. Tot nu toe…

Lees meer
Engels Slijkgras. Foto: Jorgen Howaldt

Langs de randen van het wad strekken de kwelders zich uit. Bij opkomend tij komen de lage kwelders onder water te staan en ‘wuiven’ de planten mee…

Lees meer
Zandspieringen

De visstand in de Waddenzee is drastisch veranderd. Schar en schol vormden jarenlang een belangrijk bestanddeel van het dieet van zeehonden, maar…

Lees meer
Het wad bj Esjberg. Foto: Foto-Fitis, Sytske Dijksen

Door binnendringing van zeewater treedt verzilting op van (landbouw)gronden langs de waddenkust. Maar het omgekeerde gebeurt ook in de Waddenzee:…

Lees meer
Zwerfvuil in de duinen. Foto: Henk Postma

Strandopruimacties, vissers die afval inzamelen, het Wad about plastic festival in Lauwersoog; zo langzamerhand is iedereen zich wel bewust van de…

Lees meer
Kanoeten (en een eenzame scholekster) op een wadplaat. Foto: Jeroen Reneerkens

In de nazomer, de winter en het voorjaar kun je grote vluchten kanoeten zien rondvliegen boven het wad. Kanoeten zijn compact gebouwde strandlopers.…

Lees meer
Zeekool op de dijk bij Vlieland. Foto: TS

De zeekool is in Nederland een zeldzame en beschermde plant. Van nature komt deze koolsoort voor op kiezelstranden en rotskusten. De aanleg van…

Lees meer
Scholekster. Bron: Salko Wolf, fotofitis

Op het internationale Waddengebied monden diverse rivieren uit, waaronder de Eems, de Weser en de Elbe. Over de afgelopen decennia is de…

Lees meer
De Richel, in het rode vierkant, is een hoge zandbank tussen Vlieland en Terschelling. (Kaart van Rijkswaterstaat).

Het waddengebied is een dynamische omgeving die blootstaat aan de elementen. Zandbanken ontstaan en verdwijnen, en soms ontwikkelen ze zich tot echte…

Lees meer