Visboeck. Bron: Koninklijke Bibiliotheek

De Scheveningse vishandelaar Adriaen Coenen was zeer geïnteresseerd voor alles wat in de zee huisde. Zijn kennis tekende hij tussen 1571 en 1588 op in…

Lees meer
Een uitgestrekte oesterbank bij het Duitse Waddeneiland Sylt. Foto: Christiaan Buschbaum

Het exotische schelpdier de Japanse oester is tegenwoordig in grote delen van de Waddenzee aanwezig. De uitgestrekte oesterbanken vormen een nieuw…

Lees meer
NIOZ medewerker Harry Witte treft voorbereidingen voor DNA analyse bruinviswonden. Foto Judith van Bleijswijk.

Het raadsel van de verminkte bruinvissen (zie WadWeten 8 november 2012) is door onderzoek van het  Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der…

Lees meer
Zeebaars (Dicentrarchus labrax). Bron: Wikimedia

Vanaf 1990 tot 2007 zijn de aantallen zeebaarzen in de Waddenzee gestaag gegroeid. Zoutgehalte, watertemperatuur en beschikbaar voedsel zorgen voor…

Lees meer
Badgasten op het strand van Ameland gaan op de foto met een aangespoelde zeemijn. Bron: STAM.

Voor jutters op de Waddeneilanden is de herfst het beste seizoen. Door zware najaarsstormen kunnen schepen in de problemen raken en vracht verliezen.…

Lees meer
Blauwe kiekendief. Foto:Adriaan Dijksen, Foto Fitis

In het waddengebied worden al sinds jaar en dag vogels geteld. Aantallen alleen kunnen een onvolledig beeld geven van de situatie van een bepaalde…

Lees meer
'Sort sol' bij Tønder in Denemarken. Foto: Wikimedia

Als in de herfst enorme zwermen spreeuwen de ondergaande zon verduisteren, spreekt men in het Deense waddengebied over de ‘sort sol’ of zwarte zon.…

Lees meer
Kokers van Sabellaria spinulosa. Foto: Joint Nature Conservation Committee.

In het Duitse deel van het waddengebied lagen begin vorige eeuw uitgestrekte riffen van de kokerworm Sabellaria spinulosa. Sommige waren meer dan tien…

Lees meer
Byssusdraden met hechtvoetjes, foto Sytske Dijksen, Foto Fitis

"Veel zeedieren hechten zich aan het hardsubstraat" Dit soort zinnetjes zijn te vinden in talloze boekjes over zeebiologie, maar als je je gaat…

Lees meer
Wolhandkrab op trektocht. Bron: Wikimedia.

In de herfst zoekt de Chinese wolhandkrab vanuit de binnenwateren massaal de kust op. Geslachtsrijpe dieren hebben zout water nodig om te paren en…

Lees meer