Blad van een els. Foto: Pamela Lindeboom Ecomare.

Op veel plekken in het waddengebied kom je elzen tegen: in vochtige duinbosjes, als haag om boerenpercelen, als erfbeplanting of als windsingel langs…

Lees meer
Brakwatergrondel. Foto: Peter Jonas

De brakwatergrondel is een klein onopvallend visje dat zo’n zes centimeter lang kan worden. Hij is zeer algemeen in de Waddenzee. Uit onderzoek blijkt…

Lees meer
Rede van Texel. Bron: Zeeinzicht.nl

Talloze schepen zijn in de loop der tijd in het woelige water van de Waddenzee vergaan. Vaak liggen schip en lading al eeuwen lang goed geconserveerd…

Lees meer
Pluimvoetbij. Foto: Foto Fitis Sytske Dijksen

Elk jaar gaan de hekken van het natuurmonument 'de Zandkuil' op Texel open voor de vrijwilligers van de natuurbeheerwerkgroep Kwadijkervlot uit…

Lees meer
Windmolens in zee

Een paar weken geleden was de voorgenomen bouw van windmolens binnen de 12-mijls-zone langs de Noord-Hollandse kust uitgebreid in het nieuws. Het…

Lees meer
Bruinvis in zee. foto: P. Anderwald.

Nu is het de tijd om bruinvissen te kijken. Vooral langs het Marsdiep zijn vanaf medio maart tot begin april grote aantallen waar te nemen. Voor…

Lees meer
Rusten in het bos: foto via Wikimedia Commons

Het Begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog is af. Daar staat in dat Natuurmonumenten vanaf 2015 wisenten wil inzetten bij het beheer van…

Lees meer
Rosse vleermuis. Foto: Jacco Duindam.

Een aantal vleermuizensoorten migreert net als trekvogels in voor- en najaar. De rosse vleermuis, de tweekleurige vleermuis en de ruige dwergvleermuis…

Lees meer
Paalwormsporen in hout. Bron: acaixanegra.wordpress.com

Soms spoelt een stuk wrakhout aan dat eruitziet als een gatenkaas. Dat is het werk van de paalworm. Dit weekdier, dat tot de tweekleppigen behoort,…

Lees meer
het officiële embleem van een werelderfgoed-locatie

Aan het begin van het havendorp Oudeschild op Texel staat een bord. Het is uitgevoerd in vaalbruin met wit en valt dus niet echt op tussen alle fel…

Lees meer