Blaasjeskrab

Van nature bestaat de Waddenzee uit zachte structuren. Wadplaten en zandbanken die geleidelijk overgaan in kwelders en duinen vormen de habitat voor…

Lees meer
Pygospio elegans. foto: Fotofitis, Sytske Dyksen

Als je vandaag een flinke schep uit het wad neemt en kijkt welke diertjes er in de bodem zitten, zouden dat dan ongeveer dezelfde aantallen en soorten…

Lees meer
Agaatpissebed. Foto Hans Hillewaert, via Wikimedia Commons

De drieteenstrandlopers die je in de winter langs de vloedlijn ziet scharrelen, pikken diertjes tussen het zand weg. Tussen het schijnbaar maagdelijke…

Lees meer
Een tekening uit 1683 van het drama dat zich voltrok tijdens de tweede Grote Mandränke. Bron: wikipedia.

In de nacht van 11 op 12 oktober 1634 vond een van de verwoestendste stormvloeden uit de historie van het internationale waddengebied plaats. Langs de…

Lees meer
Door koeien begraasde kwelder in Noordpolderzijl. Bron: Henk Postma

Met steun van het Waddenfonds wordt in het Nederlandse waddengebied hard gewerkt aan een optimaal beheer van de vastelandskwelders. Zo moet extensieve…

Lees meer
Een diatomee uit de algenfilm van het Nederlandse wad. Foto Jolanda van Iperen, NIOZ.

Ongeveer viervijfde van de primaire voedselproductie in het waddenecosysteem vindt plaats in de algenfilm: het bruine slijmerige laagje dat je vaak op…

Lees meer
Troebel water in de Eems

In Europa is de ecologische kwaliteit van de estuaria, de overgangen van rivier naar zee, hard achteruit gegaan. Dit geldt zeker voor het…

Lees meer
Amerikaanse ribkwal. Bron: Lodewijk van Walraven

Enige ophef ontstond toen in 2006 het voorkomen van de ribkwal Mnemiopsis leidyi in de Waddenzee, de Grevelingen en de Oosterschelde werd vastgesteld.…

Lees meer
Tiendoornige stekelbaars: de meest universele waddenzoetwatervis. Foto: Sytske Dijksen, Foto Fitis

De Waddeneilanden zijn niet rijk bedeeld met zoet oppervlaktewater. De echte zoetwatervissen in het zoete water dat er is, zijn óf lang geleden…

Lees meer
Detail van een zeekaart uit 1883 van Hulst van Keulen. Bron: Collectie Fries Scheepvaartmuseum.

Bij een boerderij tussen Delfzijl en het Eemshavengebied staat een rij hoge populieren op de restanten van een oude dijk. Ze hebben de plaats…

Lees meer