Zeekweek

Sommige plantensoorten zijn in staat om zich aseksueel voort te planten, oftewel te klonen. Dit kan leiden tot velden van honderden vierkante meters…

Lees meer
Lepelaars. Bron: Waddenvereniging

Brr, het begint langzaam winter te worden. Voor ons het moment om lekker binnen te gaan zitten en de kachel hoger te zetten. Sommige mensen zoeken de…

Lees meer
Fragment uit de kaart De vermaerde stroemen, Tvlie ende Tmaersdiep van Lucas Janszoon Waghenaer uit 1584

Zeekaarten in antieke maritieme atlassen zijn niet alleen een lust voor het oog. Ze bevatten ook een schat aan historische gebiedsinformatie.…

Lees meer
Fig.1 Kwelder. Bron: Waddenvereniging, Roy Vrouwenvelder

Het is najaar. Veel planten en bomen zijn uitgebloeid. De bladeren vallen van de bomen. De zaden worden nu verspreid. Daar is hulp bij nodig, van…

Lees meer
Paling. Bron: Fotofitis

Al sinds de tweede helft van de jaren zestig neemt het aantal palingen in de Waddenzee af. Wetenschappers zochten met een modelstudie naar de…

Lees meer
Groen licht bij een boorplatform

Het is erg vervelend om in het donker verblind te worden door een naderende auto. Oriënteren is dan even lastig. Ook dieren op het land en in de zee…

Lees meer
Radarbeeld van vogeltrek. Bron: Koninklijke Luchtmacht

De vogeltrek over de Noordzee is niet zonder risico's. Uitputting ligt op de loer. Daarom gaan trekvogels massaal op reis tijdens de schaarse nachten…

Lees meer
Nachtelijk licht op de aarde (October 1994 - March 1995). (Bron: http://www.ngdc.noaa.gov/dmsp/image/poster_world.jpg)

De dagen worden korter en de nachten langer. 's Nachts hoor je nu vogels boven de Waddenzee roepen. Het is de vogeltrek. Donkere nachten in westerse…

Lees meer
Cleistostoma dilatatum. Bron: Kim et al., 2011

Andere landen, andere gewoontes. Dat geldt ook voor krabben. Aziatische krabben van de soort Cleistostoma dilatatum gebruiken wadmodder om…

Lees meer
Eems Vaargeul. Bron: Waddenvereniging

Stop een dier in een te klein kooitje en hij zal ander gedrag vertonen. Hetzelfde geldt voor grote natuurlijke systemen, zoals estuaria. Vastgelegde…

Lees meer