Zandplaat bij de Hors, Texel. Foto: fotofitis.nl

Uit poriën in de zandige delen van de wadbodem komt bij laagtij langs de waterlijn water omhoog. Het is rijk aan voedingsstoffen voor algen en…

Lees meer
Wolkenband. Foto: waddenvereniging

Het weer volgens Meteo-consult; Groningen 3 graden, noordwestenwind kracht 3, de waddeneilanden 5 graden, windkracht 6. Op de wadden meest droog;…

Lees meer
Gewone zeehond. Foto: Marcel Burkhard.

Zeehonden maken bij het jagen op vis niet alleen gebruik van hun ogen. Met hun snorharen kunnen ze wervelingen in het water waarnemen. Uit onderzoek…

Lees meer
Het blauwige licht van de zeevonk. Noctiluca scintillans betekent letterlijk 'flitsend nachtlichtje'. Bron: Zeeininzicht.
Archeologische opgraving bij Wellinghusen. Foto: D. Meier.

In Friesland heten ze terpen, in Groningen wierden. In Duitsland worden ze Wurten of Warften genoemd. Uit opgravingen in de deelstaat…

Lees meer
De invloed van de zon en de maan op het getij (bron: Hisgen & Laane, 2004)

Het getij bepaalt grotendeels de dynamiek van de zeestromingen in de Waddenzee. Onder invloed van zon en maan dienen eb- en vloedstromen zich tweemaal…

Lees meer
Oudeschild, Texel, na een zware storm. Foto: A. van de Heide

Er trekken regelmatig zware stormen over het waddengebied. De heftigste van de afgelopen decennia waren die van februari 1990 en november 2006. Op…

Lees meer
De gewone strandkrab

Krabben zijn geduchte predatoren. Bij hoog water stropen ze de wadplaten af, op zoek naar voedsel in en op de wadbodem. Recent is gebleken dat het…

Lees meer
Algen en sediment geven de Waddenzee en de Eems-Dollard allerlei schakeringen van bruin en groen. Foto: Chelys

Bodemalgen spelen een belangrijke rol in het voedselweb en in de sedimenthuishouding in de Waddenzee. Uit satellietwaarnemingen blijkt dat de…

Lees meer
Storm bij Harlingen, 2007. Foto: Roy Vrouwenvelder

De komende decennia zal door klimaatverandering niet alleen de zeespiegel stijgen; ook de circulatiepatronen in de atmosfeer worden beïnvloed. Naar…

Lees meer