Zandkokerwormen op wadplaat. Bron: Ecomare

In de Waddenzee staat het leven in en op de wadbodem in nauwe relatie tot de sedimentsamenstelling van die wadbodem. Langzaam maar zeker groeit het…

Lees meer
Bodemkaart van de provincie Groningen, G. Acker Stratingh, 1837

Het verleden van het Waddenland wordt al eeuwenlang door wetenschappers bestudeerd. Behalve archeologen en geschiedkundigen zorgden juist ook…

Lees meer
Wadlopers (Foto: Roy Vrouwenvelder)

Wadlopen wordt vaak geassocieerd met een zware tocht door uitgestrekte moddervelden. Net over de dijk bij Groningen en Friesland is het inderdaad erg…

Lees meer
Afb. 1. Kanoeten in de vlucht. Foto: De Vleet - Jeroen Reneerkens.

Kanoetstrandlopers die in het voorjaar van Afrika naar de Waddenzee trekken, kunnen letterlijk de wind mee of tegen hebben. Ze moeten hier tijdens de…

Lees meer
CO2 concentraties in de atmosfeer (?ppm? - delen per miljoen) gemeten op Mauna Loa (Hawaii) sinds 1970 (bron: Keeling en Whorf 2005)

Oceanen en kustzeëen zoals de Waddenzee spelen een belangrijke rol in het klimaat op aarde. Deze gebieden nemen een groot deel van het door mensen…

Lees meer
Afb 1. Een virus uit zee. Electronenmicroscopische foto (Bron: Wilthsire et. al. 2010)

Een aantal decennia geleden ontdekten wetenschappers dat virussen niet alleen op het land maar ook in zee zeer algemeen zijn. Een miljard…

Lees meer
Glasaal. Bron: Wasser- und Schiffartsamt Bremen

Palingen zijn lange-afstandzwemmers. Zij leggen hun eieren ver weg op de oceaan. De jonge vislarven trekken naar Europa om hier in de binnenwateren…

Lees meer
Afb. 1. De kustlijn bij de Wash. Foto: Mike Page

In Europa zijn er naast de Nederlandse, Duitse en Deense Wadden nog een aantal andere waddengebieden. Het dichtstbijzijnde is de Wash in Engeland. Dit…

Lees meer
Rijsdam: Foto Maria van Leeuwe

Het karakteristieke noordelijke kleigebied is het resultaat van de eeuwige strijd tussen mens en zee. Vroegere boeren wisten land te onttrekken aan de…

Lees meer
Afb.1 Een Warft (terp) op het Duitse Waddeneiland Hooge tijdens de stormvloed van 2007. Bron: DPA.

De afgelopen achtduizend jaar is de zeespiegel in Noordwest-Europa vijftig meter gestegen. Wetenschappers hebben de variaties in de snelheid waarmee…

Lees meer