Kwelderontwikkeling aan de noordzeekust van Ameland. I.Tulp

De waddeneilanden liggen niet stil. Ook deze zomer zullen bezoekers die regelmatig op de eilanden komen zich weer hebben verbaasd over de…

Lees meer
Afb. 1. Een oorkwal. Foto: H. Hillewaert.

In een kwal gaat heel wat om. In elk geval veel meer dan je in eerste instantie zou denken als je er eentje sloom in het water ziet zwemmen. De…

Lees meer
Afb. 1. Een mosselzaad-invanginstallatie. Foto: T. van Oijen.

Om de mosselvisserij in de Waddenzee te verduurzamen wordt er in de toekomst niet meer op wilde mosselbanken gevist. In plaats daarvan wordt het…

Lees meer
Afb. 1. Plan voor de verkaveling van de Wieringermeer (1929). Bron: Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Toen in 1932 het laatste stroomgat in de Afsluitdijk werd gedicht, verrezen ook de eerste boerderijen en dorpshuizen in de Wieringermeer. Bij de…

Lees meer
Regenwulp. Bron: Limosa

De Waddenzee vormt een belangrijk tussenstation voor trekvogels. Een minder bekende kostganger is de regenwulp. Deze vogel trekt er met name 's nachts…

Lees meer
Fig. 1. De oversteek van Grietje Bosker. Foto: J.G. Aalfs.

Persfoto's van de afsluiting van de Zuiderzee - voltooid in 1932 - toonden vooral kranen met hun grote grijpers met keileem. De mens bleef vrijwel…

Lees meer
Afsluitdijk in aanbouw. Bron: Museum Nieuw Land

In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten van de Waddenzee. Een historisch moment, en een staaltje waterbouw waar menig ingenieurshart nog steeds sneller…

Lees meer
Afb. 1. Algenmat met vogelsporen.

De sterke stroming in de Waddenzee kan veel zand en slib loswoelen. Maar in het voor- en najaar vormen zich algenmatten op de wadbodem die dat…

Lees meer
Zandkokerwormen op wadplaat. Bron: Ecomare

In de Waddenzee staat het leven in en op de wadbodem in nauwe relatie tot de sedimentsamenstelling van die wadbodem. Langzaam maar zeker groeit het…

Lees meer
Bodemkaart van de provincie Groningen, G. Acker Stratingh, 1837

Het verleden van het Waddenland wordt al eeuwenlang door wetenschappers bestudeerd. Behalve archeologen en geschiedkundigen zorgden juist ook…

Lees meer