Pictogram watervervuiling

Sinds de vorige eeuw is de waterkwaliteit in Nederland sterk verbeterd. Maar hoe schoon is de Waddenzee tegenwoordig? Er zijn nog steeds plaatsen in…

Lees meer
Afb. 1. Beeld van akoestische camera van wrakdeel bij Eemshaven. Bron: RCE.

In de Waddenzeebodem bevindt zich een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed op scheepvaartgebied. Eeuwenoude restanten herinneren aan tijden dat…

Lees meer
Nonnetje (Macoma balthica). Bron: Waddenvereniging

De afgelopen decennia is de rijkdom aan bodembewoners op de droogvallende wadplaten in de Waddenzee toegenomen; in soortenaantal zowel als in…

Lees meer
Afb. 1. Containerschepen in Bremerhaven

Twee havens in het waddengebied, Bremerhaven/Bremen en Hamburg, staan in de top twintig van meest bedrijvige containerhavens ter wereld. Ze zijn samen…

Lees meer
Gewone zeehond. Bron: Wikimedia Commons

Wie tegenwoordig de wadden bezoekt, loopt een goede kans op een ontmoeting met een zeehond. Het gaat goed met de zeehonden in de Waddenzee. De…

Lees meer
Afb. 1. De Amerikaanse zwaardschede. foto: H. Hillewaert.

Begin jaren tachtig werd het uitheemse schelpdier de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus) voor het eerst in de Waddenzee waargenomen. Sindsdien…

Lees meer
Kwelderontwikkeling aan de noordzeekust van Ameland. I.Tulp

De waddeneilanden liggen niet stil. Ook deze zomer zullen bezoekers die regelmatig op de eilanden komen zich weer hebben verbaasd over de…

Lees meer
Afb. 1. Een oorkwal. Foto: H. Hillewaert.

In een kwal gaat heel wat om. In elk geval veel meer dan je in eerste instantie zou denken als je er eentje sloom in het water ziet zwemmen. De…

Lees meer
Afb. 1. Een mosselzaad-invanginstallatie. Foto: T. van Oijen.

Om de mosselvisserij in de Waddenzee te verduurzamen wordt er in de toekomst niet meer op wilde mosselbanken gevist. In plaats daarvan wordt het…

Lees meer
Afb. 1. Plan voor de verkaveling van de Wieringermeer (1929). Bron: Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Toen in 1932 het laatste stroomgat in de Afsluitdijk werd gedicht, verrezen ook de eerste boerderijen en dorpshuizen in de Wieringermeer. Bij de…

Lees meer