Scholekster. Foto: Henk Postma

De komst van het internet en het wijd verbreide gebruik van smartphones maken het steeds vaker mogelijk dat burgers (niet-wetenschappers) een bijdrage…

Lees meer
De terp van Hogebeintum in Friesland. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het zijn twee gescheiden werelden: archeologie en kustbeheer. Archeologen en geografen hebben deze twee samen gebracht in een overzicht van de…

Lees meer
Grote mantelmeeuw (Larus marinus). Foto: Saxifraga-Peter Stein

Het voedselweb van het waddengebied steekt ingewikkeld in elkaar. Vissen, schelpdieren, wormen, algen: ze hebben op allerlei manieren invloed op…

Lees meer
Kwelders Westhoek. Foto: Henk Postma

Met baggerslib uit de haven van Harlingen kweldergroei stimuleren. Dat was de doelstelling van het project Slibmotor Koehoal dat in 2016 van start…

Lees meer
Duikers onderzoeken de Borkumse stenen Bron: Udo van Dongen, duikdenoordzeeschoon.nl

Op de overheersend zandige Noordzeebodem zijn diverse gebieden te vinden met kiezeltjes en keien. In de Duitse Bocht, het deel van de Noordzee tot…

Lees meer
Restant van een tl-lamp, verbrijzeld op het strand van Vlieland. Foto: Cora de Leeuw

De containerramp in het Waddengebied heeft veel mensen op de been gebracht, letterlijk en figuurlijk. Dat is ook niet zo vreemd, omdat de containers…

Lees meer
Het strand ligt bezaaid met spullen uit de containers. Foto: Waddenvereniging.

Vrijwilligers die hielpen met het opruimen van de troep uit de containers, zagen hoe enorme hoeveelheden piepschuim verbrokkelden op het strand. De…

Lees meer
Geulen in het zandige wad met ribbels. Foto: Harry van Reeken, Beeldbank RWS

De bodemsamenstelling verschilt in de Waddenzee van plek tot plek. Er zijn wadplaten met grofkorrelig zand maar ook heel slikkige stukken met fijn…

Lees meer
Kweldervegetatie van de Boschplaat op Terschelling in de jaren ’60 met de stuifdijk op de achtergrond (Westhoff e.a., 1970)

De Boschplaat is de eilandstaart van Terschelling. Mede door de aanleg van de stuifdijk in de jaren ’30 is het vrije spel van wind en water in het…

Lees meer
Een klein duintje dat zich onder een kokkel heeft gevormd. Foto: Henk Postma

Onder invloed van wind en water ontstaan op het strand de meest wonderlijke vormen. Vooral de zandzuiltjes of zandpaddenstoelen trekken de aandacht.…

Lees meer