Regenwulp. Bron: Limosa

De Waddenzee vormt een belangrijk tussenstation voor trekvogels. Een minder bekende kostganger is de regenwulp. Deze vogel trekt er met name 's nachts…

Lees meer
Fig. 1. De oversteek van Grietje Bosker. Foto: J.G. Aalfs.

Persfoto's van de afsluiting van de Zuiderzee - voltooid in 1932 - toonden vooral kranen met hun grote grijpers met keileem. De mens bleef vrijwel…

Lees meer
Afsluitdijk in aanbouw. Bron: Museum Nieuw Land

In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten van de Waddenzee. Een historisch moment, en een staaltje waterbouw waar menig ingenieurshart nog steeds sneller…

Lees meer
Afb. 1. Algenmat met vogelsporen.

De sterke stroming in de Waddenzee kan veel zand en slib loswoelen. Maar in het voor- en najaar vormen zich algenmatten op de wadbodem die dat…

Lees meer
Zandkokerwormen op wadplaat. Bron: Ecomare

In de Waddenzee staat het leven in en op de wadbodem in nauwe relatie tot de sedimentsamenstelling van die wadbodem. Langzaam maar zeker groeit het…

Lees meer
Bodemkaart van de provincie Groningen, G. Acker Stratingh, 1837

Het verleden van het Waddenland wordt al eeuwenlang door wetenschappers bestudeerd. Behalve archeologen en geschiedkundigen zorgden juist ook…

Lees meer
Wadlopers (Foto: Roy Vrouwenvelder)

Wadlopen wordt vaak geassocieerd met een zware tocht door uitgestrekte moddervelden. Net over de dijk bij Groningen en Friesland is het inderdaad erg…

Lees meer
Afb. 1. Kanoeten in de vlucht. Foto: De Vleet - Jeroen Reneerkens.

Kanoetstrandlopers die in het voorjaar van Afrika naar de Waddenzee trekken, kunnen letterlijk de wind mee of tegen hebben. Ze moeten hier tijdens de…

Lees meer
CO2 concentraties in de atmosfeer (?ppm? - delen per miljoen) gemeten op Mauna Loa (Hawaii) sinds 1970 (bron: Keeling en Whorf 2005)

Oceanen en kustzeëen zoals de Waddenzee spelen een belangrijke rol in het klimaat op aarde. Deze gebieden nemen een groot deel van het door mensen…

Lees meer
Afb 1. Een virus uit zee. Electronenmicroscopische foto (Bron: Wilthsire et. al. 2010)

Een aantal decennia geleden ontdekten wetenschappers dat virussen niet alleen op het land maar ook in zee zeer algemeen zijn. Een miljard…

Lees meer