Mannetje zandhagedis. Foto: Saxifraga-Edo van Uchelen

Op de hogere zandgronden in Nederland leeft de zandhagedis, een reptielensoort. Er zijn grote populaties van dit mooi getekende beestje in het…

Lees meer
Duinvorming door Biestarwegras op De Hors op Texel (foto Marinka van Puijenbroek)

Kustduinen ontstaan langs zandige kusten door een samenspel van vegetatie, wind en golfslag. Wanneer in de zomer zich op het strand speciaal…

Lees meer
Hoog water tijdens storm bij de dijk van Wierum. Foto: Henk Postma

De door de klimaatverandering veroorzaakte versnelde zeespiegelstijging stelt het waddengebied voor grote uitdagingen. Het is zeer de vraag of…

Lees meer
Deel van de AtlantikWall, zichtbaar in de duinen op Vlieland. Bron: Wikimedia

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde het Duitse Rijk de verdedigingslinie de Atlantikwall op. Deze aaneenschakeling van bunkers, kanonnen en…

Lees meer
Experimenten op Griend. Foto: Cora de Leeuw

Midden in de Waddenzee ligt het eilandje Griend. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk wordt het steeds kleiner en zijn diverse herstelpogingen gedaan.…

Lees meer
Platte oester. Bron: Wikimedia

Door intensieve visserij, strenge winters en virusinfecties verdween de inheemse platte oester bijna helemaal uit onze kustwateren. Uit verschillend…

Lees meer
De zandmotor voor de kust van Zuid-Holland vanuit de lucht gezien. Foto: beeldbank RWS Joop van Houdt

In 2011 werd de Zandmotor aangelegd voor de kust bij Ter Heide (Zuid-Holland). Deze grote zandsuppletie heeft tot doel om in een keer de kust…

Lees meer
Zeegras in de Grevelingen. Foto: Laura Govers

De laatste jaren zijn er grote vorderingen gemaakt in de kennis over de mogelijkheden en methoden van het herstel van zeegras in de Waddenzee en…

Lees meer
Lepelaars. Foto: Henk Postma

In enkele decennia namen in het waddengebied de aantallen broedparen van de lepelaar spectaculair toe. Maar de laatste jaren bleek aan deze groei een…

Lees meer
Storm op de kwelder. Foto: Henk Postma

Kwelders worden steeds vaker genoemd als onderdeel van een kustverdedigingsstrategie. Bij een storm dempen ze de golven en beschermen zo het…

Lees meer