Roeipootkreeftje. Bron: Wikimedia

Het is een drukke boel in het bovenste laagje van de wadbodem. Onderbelicht, maar in zandige wadplaten zeer talrijk, zijn de roeipootkreeftjes. Deze…

Lees meer
Kleine ringwormen in het intergetijdengebied van de Waddenzee, hebben een negatief effect op de vestiging van zeekraal. Bron: Marin van Regter

Ringwormen zijn soms in grote getalen aanwezig in het intergetijdengebied van de Waddenzee. Ze graven een netwerk van gangen in de bodem, waardoor het…

Lees meer
Maanlicht boven het wad. Foto: Henk Postma

Langs grote delen van onze kust wordt het nooit meer echt donker. Dorpen, steden en hun havens verlichten de wijde omtrek. Op zee komt licht van…

Lees meer
Gewone vinvis. Bron: https://www.britannica.com/animal/fin-whale

De populatiegrootte van de Noord-Atlantische gewone vinvis is in de laatste decennia toegenomen. Hierdoor is de kans op een stranding groter. Binnen…

Lees meer
Een Fehting op de Hallig Gröde. Bron: Wikipedia.

Een van de grote uitdagingen in de terpentijd was de watervoorziening. In een zilte kwelderomgeving was hemelwater van levensbelang. Van Duitse…

Lees meer
Foto: Henk Postma

Droogvallende mosselbanken en oesterriffen zijn van groot belang voor allerlei planten en dieren die in de Waddenzee leven. Onderzoek met behulp van…

Lees meer
Japanse mossel. Foto: Loh Kok Sheng

In het ballastwater van drie schepen in de Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn sporen van uitheemse organismen aangetroffen. Hiervan waren zes…

Lees meer
Opgeviste tweekoppige bruinvis. Foto: Henk Tanis, via Kompanje et al. (2017)

Er bestaan veel bijzondere dieren in de natuur, maar soms maakt de natuur een ‘vergissing’ waardoor een wel heel bijzonder creatuur ontstaat. Zo…

Lees meer
Zeeannemoon op een mossel. Foto: Waddenvereniging

In de Nederlandse zoute en brakke wateren komen ruim 1900 verschillende soorten meercellige organismen voor. Acht procent daarvan zijn exoten: door…

Lees meer
Droogvallende plaat nabij Ameland. Foto:TS

Valt de Waddenzee in de toekomst nog wel droog met een steeds verder stijgende zeespiegel? Eerst maar eens zo precies mogelijk weten hoe lang en waar…

Lees meer