Kaart met een impressie van de kerstvloed1717. Bron: Wikimedia

Op eerste kerstdag is het precies 300 jaar geleden dat een enorme stormvloed grote delen van Noord-Nederland en Noord-Duitsland onder water zette.…

Lees meer
Een pop met de kleding en uitrusting van een dolster uit Wierum of Moddergat, voorzijde en achterzijde. De foto’s zijn genomen tijdens een grote tentoonstelling van klederdrachten in 1898. Fotograaf: H. Bickhoff. Collectie Nederlands Openluchtmuseum.

In de achttiende en negentiende eeuw staken Friese vissersvrouwen pieren op het wad. De wormen dienden als aas bij de visserij op schelvis en…

Lees meer
Rosse grutto, foeragerend op een wadplaat. Foto: Bart Vastenhouw via saxifraga

De droogvallende wadplaten van de Waddenzee zijn belangrijk voor vele diersoorten. In en op deze platen leven onder andere wormen, schelpdieren en…

Lees meer
De wierde van Ezinge. Foto: Ben Bender via Wikimedia

Volgens overleveringen, gebaseerd op Romeinse geschiedschrijvers, waren de Chauken oorlogszuchtige plunderaars. Maar uit archeologisch onderzoek komt…

Lees meer
Slakkensporen op het wad

Het glijden van (zee)slakken is een energetisch gezien peperdure vorm van voortbewegen. Andere manieren zijn tientallen keren zuiniger. Dat het voor…

Lees meer
mantelvisje (Bathochordaeus stygius)

Een Amerikaans veldonderzoek heeft aangetoond dat er planktonsoorten zijn, de zogenaamde mantelvisjes, die plastic deeltjes uit het zeewater kunnen…

Lees meer
De Jachthaven van Terschelling. Foto: Henk Postma

De wereldwijde scheepvaart speelt een belangrijke rol bij de introductie van uitheemse, vaak ongewenste soorten planten en dieren in het Europese…

Lees meer
Nereis diversicolor, Gewone zager. Foto: Fitis-Sytske Dijksen via freenatureimages

Bij kwelders gaat het kale wad geleidelijk aan over in een vegetatierijk gebied. Bij deze overgang verandert ook de samenstelling van de aanwezige…

Lees meer
Gedeelte van een historische kaart van Blaeu de kustlijn van Denemarken met de hallig Jordsand. Uit Frederiksen 2014

In het waddengebied ontstaan af en toe nieuwe eilanden in de rij. Zo ontstond Rottumerplaat op de plek waar Rottumeroog ooit vandaan was gewandeld.…

Lees meer
Hallig Nordstrandischmoor: Duits waddeneiland. Het behoort tot de gemeente Nordstrand en is onderdeel van Halligen. Bron: Wikimedia

Allesverwoestende stormen gaven in de late Middeleeuwen vorm aan het huidige waddengebied. Soms zijn de restanten van het ooit in cultuur gebrachte…

Lees meer