Spring naar hoofd-inhoud

WISWAD

De Waddenacademie, Interwad (waddenzee.nl) en Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum), allen gevestigd in Leeuwarden, hebben in de periode mei 2009 - februari 2010 een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor een Waddeninformatiesysteem, waarvoor de naam WISWAD werd gekozen. De verkenning werd eind februari 2010 afgerond met de presentatie van een projectplan aan het bestuur van de Waddenacademie. 

Onderdeel van dit projectplan zijn de resultaten van twee pilots. De eerste heeft betrekking op historisch kaartmateriaal van het waddengebied; de tweede op archieven van bestuur, beleid en beheer.  

Project Waddenarchieven
Het bestuur van de Waddenacademie heeft besloten om de tweede pilot nader uit te werken in een project Waddenarchieven. Dit project liep van 1 juni 2010 tot 1 april 2011. Het project Waddenarchieven is per 1 juli 2011 door de Waddenacademie overgedragen aan Tresoar (historisch- en letterkundig centrum in Leeuwarden).

Doelstellingen
De Waddenacademie beoogt lacunes in de kennis van het waddengebied in kaart te brengen. Daarnaast wil men de uitwisseling van kennis bevorderen en nieuw onderzoek initiëren. Voor het realiseren van deze doelstellingen is het essentieel dat er goede overzichten van bestaande archieven voor handen zijn.