Skip to main content

Boekpresentatie en symposium Werk van eeuwen

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek 'Werk van eeuwen: gesprekken met Tjalling Waterbolk 'organiseerde de Waddenacademie samen met uitgever Koninklijke van Gorcum een symposium op 29 mei 2015 in het Drents museum te Assen.

Tijdens dit middagsymposium gaven vooraanstaande wetenschappers en spraakmakende vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties een beeld van de grote wetenschappelijke en maatschappelijke opgaven die het werk van Waterbolk domineerden, op het gebied van archeologie, landschapsgeschiedenis, en natuur- en landschapsbehoud in Noord-Nederland. Meindert Schroor, directielid van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille Cultuurhistorie was de moderator van de middag. Eregasten van deze middag waren Tjalling en Mien Waterbolk.

Bekijk de presentaties en een foto-impressie van de middag.

Meer informatie over het boek Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk

In het Dagblad van het Noorden verschenen diverse artikelen over de publicatie van het boek en het symposium:
Muziek uit de Hupholt (pdf 0,3 Mb) op 26 mei
Structuur en toeval (pdf 0,2 Mb) op 29 mei.
Reportage over het symposium Tjalling Waterbolk (pdf 0,1 Mb) op 30 mei.