Skip to main content

Werkconferentie 'De Tijwisselaar'

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseerden op 30 mei 2013 met steun van de gemeente Ferwerderadiel de bijzondere werkconferentie 'De Tijwisselaar'.

Naast wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers, bestuurders en vissers, namen ook dorpsbewoners deel aan de conferentie. Er is ondermeer gesproken over veiligheid, natuurherstel, verduurzaming van de visserij en de Waddenzee als Werelderfgoed. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseerden het evenement. Tientallen vrijwilligers en de gemeente Ferwerderadiel hielpen mee in de organisatie.

De deelnemers liepen ‘s ochtends in kleine groepen langs verschillende locaties in het dorp, zoals de oude Melkfabriek en de Godeharduskerk. Daar schetsten sprekers een beeld over de stand van het Waddengebied. De groepen werden op de route begeleid door Marrumers. Bij de lunch hielpen veel dorpsbewoners mee in de catering.

Een korte terugblik op de dag vindt u in het nieuwsbericht Inspirerende en indrukwekkende “Tijwisselaar".

Bekijk een foto-impressie van deze bijzondere dag.

Op twitter was te lezen wat de dag losmaakte bij de verschillende deelnemers.