Allert Bijleveld winnaar van de Waddenacademieprijs 2015

Op 15 oktober werd tijdens het symposium ‘Wadden op de Kaart’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2015, ten bedrage van 5000 euro, uitgereikt aan Allert Bijleveld voor zijn proefschrift over kanoeten.

Allert Bijleveld ontvangt de prijs van Hessel Speelman. Foto: Haye Bijlstra.
Cheque waddenacademieprijs 2015 voor Allert Bijleveld

De Waddenacademie reikt met ingang van 2009 de Waddenacademieprijs ter waarde van 5000 euro uit voor het beste wadden gerelateerde proefschrift. Met het instellen van de Waddenacademie prijs wil de Waddenacademie het onderzoek over het waddengebied door jonge onderzoekers stimuleren. In 2009 werd de prijs voor het beste proefschrift  voor de eerste maal uitgereikt en wel aan dr. Isabel Smallegange voor haar proefschrift over het foerageergedrag van de strandkrab. In 2011 won dr. Jan Post met zijn onderzoek naar blue energy. In 2013 werd de prijs niet uitgereikt. Voor de Waddenacademieprijs 2015 waren 15 nominaties ingediend, waaronder 3 ‘cum laude’ promoties.

De jury* was unaniem in haar vaststelling dat dr. Bijleveld met zijn vernieuwende en veelzijdige onderzoek een grote bijdrage heeft geleverd aan de kennis van de Waddenzee. Het onderzoek van Bijleveld aan met name de kanoet heeft belangwekkende inzichten verschaft in de verspreiding van top-predatoren in de Waddenzee, iets waarover nog niet zoveel bekend is. De prijswinnaar is er ook in geslaagd om ecologische processen met natuurlijke selectie en evolutie te koppelen, een doel wat maar zelden gehaald wordt. De jury stelde ook vast dat het onderzoek van de prijswinnaar niet alleen van groot fundamenteel wetenschappelijk belang is, maar ook direct bijdraagt aan de bescherming van de Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed.

Allert Bijleveld promoveerde op 19 juni 2015 cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promotor was prof. dr. Theunis Piersma, co-promotor dr. Jan A. van Gils. Bijleveld werkt thans als onderzoeker bij het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

Zijn proefschrift is opgenomen in het overzicht wadden gerelateerde proefschriften van de Waddenacademie.

*De jury van de Waddenacademieprijs 2015 bestond uit: prof. Jos Bazelmans (bijzonder hoogleraar Monumentenzorg Vrije Universiteit en Chief Scientific Officer bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), prof. Pieter Hooimeijer, (hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit Utrecht), prof. Jack Middelburg (hoogleraar geochemie aan de Universiteit Utrecht), prof. Peter van Tienderen (hoogleraar experimentele plantensystematiek en vice-decaan onderzoek bij de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam). Namens de Waddenacademie was dr. Hessel Speelman, vicevoorzitter en portefeuillehouder geowetenschap, voorzitter van de jury.