Spring naar hoofd-inhoud

Organisatie

De Waddenacademie speelt een agenderende, programmerende en informerende rol bij het onderzoek in de Waddenregio. De onderzoeksgebieden zijn: geowetenschap & klimaat, ecologie, cultuurhistorie, economie, natuur & recht.

De basisfinanciering van de Waddenacademie is afkomstig van het Waddenfonds. De Waddenacademie is er met name op gericht om de doelstelling 4: 'het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied' van het Waddenfonds te realiseren.

De Waddenacademie bestaat uit vijf parttime portefeuillehouders. De portefeuillehouders worden ondersteund door een bureau, dat is gevestigd in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden. De Waddenacademie wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht en een Wetenschappelijke Adviesraad. In 2016 is de Young Wadden Academy opgericht om jonge onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar het Waddengebied