Spring naar hoofd-inhoud

Natuur en Recht

Bescherming Waddengebied

Het Waddengebied heeft een sterke juridische status en is goed beschermd door nationaal, internationaal en Europees recht. Daarnaast is het ook nog Werelderfgoedgebied. Vanuit de overheid worden deze Europese richtlijnen echter nogal vaak minimalistisch geïnterpreteerd, waardoor op veel vlakken doelen niet gehaald worden. Die houding is er zelfs ten aanzien van het Waddengebied, wat toch één van de grootste wildernisgebieden van Europa is en één van de belangrijkste hotspots van biodiversiteit ter wereld. Het Waddengebied staat voortdurend onder druk om het wat rustiger aan te doen qua bescherming, en om meer ruimte te geven aan allerlei menselijke activiteiten.

Bekijk een korte introductiefilm over het thema

Cumulatieve effecten

Een van de lastigste aspecten van natuurbeheer is het zogenaamde cumulatief effect. Tal van kleine inbreuken, die op zich niet zo erg lijken, stapelen zich op. Uiteindelijk leidt dat tot een verregaande aantasting van het landschap of het ecosysteem. Overheden -niet alleen in Nederland- zijn niet in staat om dat soort cumulatieve problemen te analyseren, en ook niet om ‘nee’ te zeggen tegen bepaalde projecten. Er wordt vaak op de korte termijn gedacht.

Grenzen stellen

Het recht heeft een belangrijke rol in het stellen van grenzen -tot hier en niet verder- zeker ook in het Waddengebied. In de portefeuille Natuur en Recht ligt de nadruk op de kennis van het juridisch regime en hoe dat regime functioneert.

Hierbij wordt ook gekeken naar gevoelige dossiers zoals stikstof en gaswinning. Kees Bastmeijer heeft meteen bij zijn aantreden in 2020 een position paper over stikstof geschreven. Is stikstofemissie ook van belang voor de Wadden? Wat zijn daarvan dan de bronnen? Waaraan kun je denken voor een goede strategie?

Op verzoek van Parlement en Wetenschap schreef de Waddenacademie in oktober 2021 een juridisch advies over gaswinning bij Ternaard.

In 2023 verscheen De Europees- en Internationaalrechtelijke status van de Waddenzee - Een analyse van de relevantie van EU-richtlijnen en internationale verdragen voor de bescherming en het beheer van de Waddenzee met een doorkijk naar de Nederlandse implementatie.

Bekijk hier de publicaties van de Waddenacademie voor het thema Natuur en Recht

Portefeuillehouder

prof. dr Kees Bastmeijer

Hoogleraar Arctische en Antarctische Studiën aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Arctisch Centrum