Geowetenschap

Het Waddengebied, met als belangrijkste elementen de Noordzeekustzone benoorden de eilanden, de Waddeneilanden, de daarachter gelegen Waddenzee en de kustzone van het vaste land worden gekenmerkt door een grote dynamiek, zowel in ruimte als in tijd. De huidige toestand en dynamische kenmerken van het Waddensysteem zijn het gezamenlijk resultaat van processen diep in de aarde, nabij en aan het oppervlak en in de atmosfeer die op verschillende tijd- en ruimteschalen plaatsvinden. Veranderingen aan de oppervlakte van het Waddensysteem worden veroorzaakt door natuurlijke processen en door recente menselijke activiteiten.

Er worden drie samenhangende thema’s in de ontwikkeling van het Waddengebied in tijd en ruimte onderscheiden. Dit betreft de thema’s: Ondergrond-Waddengebied, Evolutie-Waddengebied en Morfodynamiek-Waddenzee.

Ondergrond Waddengebied

Het thema Ondergrond-Waddengebied richt zich op de geologische opbouw en structuur van de ondergrond en de fysisch-chemische eigenschappen van gesteenten en vloeistoffen in de ondergrond, de processen die zich afspelen op geologische tijd- en ruimteschaal, en de  relatief snel verlopende processen in de ondergrond die samenhangen met gebruik van de ondergrond. Lees meer.

Evolutie Waddengebied

Het thema Evolutie-Waddengebied betreft met name de natuurlijke ontwikkeling en dynamiek van het Waddengebied op tijdschalen van jaren tot 1000-en jaren, inclusief de sterke antropogene invloed van de laatste paar eeuwen op het systeem. Lees meer.

Morfodynamiek Waddenzee

Het thema Morfodynamiek-Waddenzee betreft met name de korte termijn morfodynamiek van de Waddenzee en heeft betrekking op natuurlijke en door de mens beïnvloedde processen/veranderingen die plaatsvinden op ‘engineering’ tijdschaal (0-10-tallen jaren). Lees meer.

De portefeuille Geowetenschap wordt aangestuurd door dr. Piet Hoekstra