Nieuwsarchief

Jouke van Dijk zat gisteren voor de laatste keer als directeur het overleg met de portefeuillehouders van de Waddenacademie voor.

Lees meer
Hans Revier. Foto: Merlijn Torensma

Onder de titel Een ontdekkingsreis in 103 WadWetens is vandaag de laatste pennevrucht van Hans Revier voor de populairwetenschappelijke websiterubriek…

Lees meer

Vandaag kwam de nieuwe film over Holwerd aan Zee online op de website Expeditie Waddenkust. Marco Verbeek van Holwerd aan Zee en Jouke van Dijk,…

Lees meer

Op 24 november ontving Bruno Latour de Spinozalens. In aanloop naar deze uitreiking organiseerde de Stichting Square Web en de Schrijversvakschool…

Lees meer

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) en de the Trilateral Wadden Sea Cooperation(TWSC) van het…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 26 november jl. dr. Frans Sijtsma, Universitair Hoofddocent aan de Faculteit…

Lees meer

Op 1 december heeft de Waddenacademie de eerste nieuwsbrief voor Statenleden over de maand november uitgebracht. Dit maandelijkse bericht aan…

Lees meer
Straatbeeld in Hollum Amleand. Foto: JoachimKohlerBremen, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Berichten over ‘versylting’ en woningnood wijzen op verregaande gentrificatie op de Waddeneilanden. In dat geval zouden, net als in veel historische…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in de vergadering van 26 november jl. het werkprogramma 2021 van de Waddenacademie vastgesteld.

Lees meer

Aan het project ‘levende dijken', is een bedrag van 1,9 miljoen toegekend. Dr.ir. Bars Borsje van de Universiteit Twente (faculteit ET, Marine and…

Lees meer

Een van de speerpunten binnen de portefeuille Cultuurhistorie van de Waddenacademie is het onderzoek naar de aard, de omvang en de ontwikkeling van de…

Lees meer

Extreme hitte, temperatuurstijging en zeespiegelstijging kunnen de belangrijkste stressfactoren zijn van klimaatverandering, die gevolgen zal hebben…

Lees meer

Er zijn in augustus 2020 28.352 gewone zeehonden geteld in de Deense-Duitse-Nederlandse Waddenzee en Helgoland. In de internationale Waddenzee is de…

Lees meer

The event is postponed to 30 November - 03 December 2021

Lees meer

Het Waddengebied wordt op dit moment onvoldoende beschermd voor toekomstige generaties. De natuurwaarden staan niet centraal en dat zou wel moeten,…

Lees meer

In het laatste nummer van LANDSCHAP, tijdschrift voor landschapsonderzoek, staat het Eems-Dollard-estuarium centraal. Het nummer is gemaakt in…

Lees meer

Richard Rijnks promoveert op 8 oktober op het proefschrift 'Subjective well-being in a spatial context'

Lees meer

Interview Platform31 met Jouke van Dijk, directeur en portefeuillehouder Economie Waddenacademie en hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse,…

Lees meer

Het tijdschrift geografie heeft in nauwe samenwerking met de Waddenacademie een special uitgegeven over het Waddengebied.

Lees meer

De leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland, Fryslân en Groningen vertegenwoordigen de inwoners van de Waddenprovincies en bepalen mede het…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Rick…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 28 augustus jl. prof.dr. Pieter van Beukering benoemd tot portefeuillehouder…

Lees meer

Wageningen Economic Research heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland onderzoek uitgevoerd naar de bronnen van het zwerfafval dat is…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van David…

Lees meer
Kwelders langs de noordkust van Groningen. Foto: TS

In recent onderzoek van Wageningen Marine Research is de lange-termijnontwikkeling van kwelders in de Waddenzee in de periode 1960-2018 in beeld…

Lees meer