Nieuwsarchief

De Raad van Advies Waddenzeehavens heeft voor de actualisatie van het Koersdocument Waddenzeehavens (2012) gebruik gemaakt van het aanbod van de…

Lees meer

Nederland heeft een unieke kans om de verloren deltanatuur in Zeeland en Zuid-Holland terug te brengen en tegelijkertijd het landschap te beschermen…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Martin…

Lees meer

Exoten vormen wereldwijd een bedreiging voor mariene ecosystemen. Deze invasieve soorten die door menselijk handelen (aquacultuur, scheepsvracht) in…

Lees meer

De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Een visser ontdekte meerdere exemplaren ten oosten…

Lees meer

Ruim 120 onderzoekers, beleidsmedewerkers, ondernemers en bewoners gingen gisteren en vandaag in gesprek op het Symposium Feel the Night over het…

Lees meer

Op 19 oktober werd tijdens het symposium ‘Feel the Night’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2017, ten bedrage…

Lees meer

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een…

Lees meer
Eddy Wymenga overhandigt de Ipads aan Abdouramane GADO DJIBO uit Mali

Van 2 tot en met 6 oktober 2017 was er een missie van Wetlands International uit Mali op bezoek bij Altenburg & Wymenga in Feanwâlden voor een…

Lees meer

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water aan de Waddenacademie staat op nummer 46 in de Trouw Duurzame 100 van 2017.

Lees meer
Schuim op het strand door algenbloei. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jan van den Broeke

De stikstof en fosfor-concentraties in de estuaria, de zoute meren en de Waddenzee zijn gedaald sinds 1990, maar de afgelopen 10 jaar vrijwel gelijk…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Joop Mulder,…

Lees meer

Tijdens Springtij 2017, het jaarlijkse duurzaamheidsfestival op Terschelling, zal de Waddenacademie op vrijdag 22 september om 14.15 uur op de dijk…

Lees meer

Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand…

Lees meer

Op 31 augustus j.l. zijn in Pingjum een drietal visies op de toekomst van de Marneslenk gepresenteerd. De visies zijn het resultaat van een intensieve…

Lees meer

van 29 augustus tot en met 1 september vindt in Groningen het 57e congres van de European Regional Science Association (ERSA) plaats met als thema…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Petra de…

Lees meer

Op woensdag 30 augustus promoveert Sophie Brasseur aan de Wageningen University op haar onderzoek: "Seals in motion. How movements drive population…

Lees meer

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen over de vraag welke…

Lees meer

Op donderdag 31 augustus vindt van 13 tot 15 uur in de Victoriuskerk in Pingjum de eindpresentatie plaats van ‘Living Lab Marneslenk 2.0’. Gedurende…

Lees meer

Symposium op 14 en 15 september 2017 over de gevolgen van bodemdaling op Oost-Ameland

Lees meer

De International Small Islands Studies Association (ISISA) heeft een nieuwsbrief uitgebracht met daarin een terugblik op de 15e Islands of the World…

Lees meer

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren. De Strieperkwelder en de Keag aan de…

Lees meer

Op 31 augustus 2017 organiseren het Common Wadden Sea Secretariat en Nationaal Park Waddenzee Niedersachsen de jaarlijkse Waddenzee dag in het UNESCO…

Lees meer

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed…

Lees meer