Nieuwsarchief

Onderzoekers sorteren afval afkomstig van het waddeneiland Griend. Foto: A van den Brink

Wageningen Economic Research heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland onderzoek uitgevoerd naar de bronnen van het zwerfafval dat is…

Lees meer
Cover rapport Decentraal natuurbeleid

Zes natuurorganisaties (Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederaties, de Waddenvereniging, SoortenNL en…

Lees meer
Cover rapport Hydromorfologische ontwikkeling Eems-Dollard

Wat betekent de zeespiegelstijging in 2050 voor de zandige platen, slibrijke platen en kwelders in het Eems-Dollard-gebied? In opdracht van…

Lees meer
Werkbezoek aan het Waddenzeecentrum in het Deense Ribe. Foto: Henk Postma

Tijdens een werkbezoek aan het Deense Ribe zijn ruim twintig organisaties en overheden uit Groningen en Friesland het “akkoord van Ribe” aangegaan.…

Lees meer
Rapport Kennishuishouding Wadden verschenen

Een onderzoek naar trends binnen de kennishuishouding en rol van de Waddenacademie

Lees meer
Spuisluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever. Foto: Joop van Houdt, via beeldbank RWS

Menselijk ingrijpen heeft veel invloed op de natuur in de Waddenzee. Projecten voor herstel moeten biodiversiteitsverlies opvangen. De praktijk laat…

Lees meer
Waddenlezingen Waddenacademie bij Nivon in Groningen

Vanaf 15 januari vinden er vier lezingen plaats waarbij de Wadden centraal staan. Achtereenvolgens komen de geologie, economie, cultuurhistorie en…

Lees meer
Bas Eenhoorn heeft op 3 december het boek aangeboden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Cora van Nieuwenhuizen

Op 12 december aanstaande verschijnt een nieuw boek In de klassiekerreeks van de Waddenacademie: Het Waddengebied bij nader inzien, geredigeerd door…

Lees meer
Wadvogels in de Waddenzee. Foto: Benjamin Gnep

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Allert…

Lees meer
Vincent Vuik ontving uit handen van juryvoorzitter dr. Piet Hoekstra de Waddenacademieprijs 2019. Foto: Lucas Kemper

Dr. Vincent Vuik ontving vandaag tijdens het symposium ‘Nederland verbrakt’ uit handen van juryvoorzitter dr. Piet Hoekstra de Waddenacademieprijs…

Lees meer