Nieuwsarchief

Aangespoelde en opengeslagen container afkomstig van de MSC Zoe op het strand van Terschelling. Foto: Frank Kruk

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lutz Jacobi,…

Lees meer
Deelnemers tijdens de workshop op Terschelling

Op 19 september jl. organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met Wolfs Company voor ruim 20 deelnemers, afkomstig van zowel Terschelling als de…

Lees meer
Wadlopen in hetWerelderfoed Waddenzee. Foto: Hans Braxmeijer via pixabay

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjen Kok,…

Lees meer
Saline Futures Conference 10 t/m 13 september in Leeuwarden

Saline Futures Conference - dinsdag 10 t/m vrijdag 13 september - Van Hall Larenstein

Lees meer
Luchtfoto van het NIOZ op Texel. Foto: Beeldbank RWS

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee is wegens pensionering van het huidige afdelingshoofd op zoek naar een fulltime…

Lees meer
Aankondigingsposter Podium Vlieland 2019

Podium Vlieland organiseert samen met Staatsbosbeheer, de Waddenvereniging en de Waddenacademie tijdens de zomervakantie iedere dinsdag, donderdag en…

Lees meer
Jouke van Dijk, directeur Waddenacademie en Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie overhandigen het adviesrapport aan Erica Slump, hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Noord-Nederland

In eerste instantie moet monitoring en onderzoek naar de langetermijneffecten van de verloren lading van de MSC Zoe zich richten op microplastics en…

Lees meer
Cover jaarrapportage Wadden in Beeld 2018

Is hete zomer voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee? In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende…

Lees meer
Hoog water op de kade bij Terschelling tijdens Springvloed. Foto Jan Huneman

De Waddenacademie is op zoek naar een portefeuillehouder Klimaat en Water voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 15 augustus 2019.

Lees meer
Droogavllende wadplaat met op de achtergrond de veerboot en zeilschepen

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Gerard…

Lees meer