Nieuwsarchief

Cover rapport Where Mud Matters

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen…

Lees meer

Wouter van der Heij, zeebioloog, ziet de natuur veranderen. Maar de beleidsdoelen blijven gelijk en dat knelt.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja…

Lees meer

Portaal Waddenonderzoek en gedigitaliseerde waddenliteratuur nu online beschikbaar als onderdeel van de Internationale Waddenbibliotheek

Lees meer

Rijkswaterstaat en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hebben aan bureau Altenburg en Wymenga gevraagd een literatuurreview uit te voeren van de…

Lees meer

Zeegras is van belang voor de Waddenzee, onder meer als kinderkamer voor jonge vissen en als voer voor plantenetende vogels. Rijkswaterstaat probeert…

Lees meer

Op donderdag 18 februari publiceerde natuur- en milieuorganisatie Stichting De Noordzee de nieuwste cijfers van een langdurig strandafvalonderzoek.…

Lees meer
Luchtfoto van Terschelling. Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat

Wat zou het volgende kabinet kunnen of zelfs moeten doen om Werelderfgoed de Waddenzee te beschermen, maar ook andere functies dan natuur in de ruimte…

Lees meer

Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, heeft op 3 februari tijdens de Waddentoogdag 2021 de eerste exemplaren van het rapport…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jeroen van…

Lees meer

De Waddenzee, sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed, is een uniek natuurgebied, waarbij veel organisaties en mensen betrokken zijn. Dat maakt het beheer…

Lees meer

Prof.dr. Pavel Kabat, internationaal expert op het gebied van water en klimaat, wordt per 1 juli 2021 secretaris-generaal van HFSPO, de International…

Lees meer

Het Waddengebied is het werkterrein van veel wetenschappers. Onder de noemer WadWeten publiceren we al sinds 2009 berichten over recent onderzoek op…

Lees meer

Van 19 t/m 25 januari 2021 vindt de Klimaatadaptatieweek Groningen plaats voorafgaand aan de internationale klimaattop: de Climate Adaptation Summit…

Lees meer

Joop Mulder, oprichter en oud-directeur van het Oerolfestival is afgelopen vrijdagnacht onverwacht overleden. Na Oerol was Mulder betrokken bij het…

Lees meer

Op 1 januari volgde Katja Philippart Jouke van Dijk op als directeur van de Waddenacademie. In de Leeuwarder Courant verscheen een interview met…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Linde…

Lees meer

Jouke van Dijk zat gisteren voor de laatste keer als directeur het overleg met de portefeuillehouders van de Waddenacademie voor.

Lees meer
Hans Revier. Foto: Merlijn Torensma

Onder de titel Een ontdekkingsreis in 103 WadWetens is vandaag de laatste pennevrucht van Hans Revier voor de populairwetenschappelijke websiterubriek…

Lees meer

Vandaag kwam de nieuwe film over Holwerd aan Zee online op de website Expeditie Waddenkust. Marco Verbeek van Holwerd aan Zee en Jouke van Dijk,…

Lees meer

Op 24 november ontving Bruno Latour de Spinozalens. In aanloop naar deze uitreiking organiseerde de Stichting Square Web en de Schrijversvakschool…

Lees meer

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) en de the Trilateral Wadden Sea Cooperation(TWSC) van het…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 26 november jl. dr. Frans Sijtsma, Universitair Hoofddocent aan de Faculteit…

Lees meer

Op 1 december heeft de Waddenacademie de eerste nieuwsbrief voor Statenleden over de maand november uitgebracht. Dit maandelijkse bericht aan…

Lees meer
Straatbeeld in Hollum Amleand. Foto: JoachimKohlerBremen, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Berichten over ‘versylting’ en woningnood wijzen op verregaande gentrificatie op de Waddeneilanden. In dat geval zouden, net als in veel historische…

Lees meer