Schedel van een oeros gevonden bij de Hamburger Hallig.Foto: Linda Hermannsen, Archeologische Staatsdienst van Sleeswijk-Holstein

Na de laatste ijstijd is de zeespiegel sterk gestegen. Grote delen van de huidige Waddenzee en Noordzee waren eerst nog land en op sommige plekken…

Lees meer
De Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis). Foto: Brenda Walles (WUR)

Er verschijnen regelmatig nieuwe uitheemse soorten in de Waddenzee. Sinds 2017 hebben onderzoekers de Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis)…

Lees meer
Kluut. Foto: Henk Postma

De kluut is misschien wel een van de meest gracieuze broedvogels van het waddengebied. Maar met deze sierlijke zwart-witte bewoner van het…

Lees meer
Een groep zwarte zee-eenden op zee. Foto: Saxifraga-Peter Meininger

Zwarte zee-eenden zijn echte zeevogels die duikend hun voedsel van de zeebodem halen. Ze ruien en overwinteren met tienduizenden boven de…

Lees meer
Voorbeeld van rijke onderwaternatuur: een schelpdierbank met slingerzakpijpen en zee-anjelier. Bron: Natuurmonumenten, Mark van Vliet

Veel onderzoek heeft zich gericht op droogvallende platen en andere zichtbare delen van de Waddenzee. Maar wel 27% van de Waddenzee staat altijd onder…

Lees meer
Walstropijlstaart, één van de macronachtvlinders. Foto: Wikimedia

De soortenrijke graslanden, uitgestrekte rietvelden en boscomplexen van het Lauwersmeer herbergen tal van zeldzame vogels. De insectenfauna is veel…

Lees meer
Rosse grutto's foeragerend in de vloedlijn. Foto: Saxifraga-Piet Munsterman

Terwijl het mondiale vliegverkeer door het coronavirus grotendeels is stilgelegd, zijn trekvogels bezig met de lange reis naar hun arctische…

Lees meer
Watercrassula, een tuinvijverplant uit Australië. Foto: Cora de Leeuw

Op Terschelling wordt met man en macht gewerkt aan de bestrijding van een invasieve plantensoort, de vijverplant Watercrassula. Deze plant kan onder…

Lees meer
Stekelrog. Foto: Ecomare

Dit jaar waren er opmerkelijk veel vondsten van eikapsels van de stekelrog langs de Hollandse stranden. Hieruit kun je afleiden dat in de Noordzee de…

Lees meer
Bloeiende zeeaster. Foto: Sten Porse via Wikimedia

Het voorjaar is begonnen. Op de kwelders langs de Waddenzee komen straks de eerste planten in bloei. De bloemen op de kwelders worden, vooral in de…

Lees meer