Voorbeeld van rijke onderwaternatuur: een schelpdierbank met slingerzakpijpen en zee-anjelier. Bron: Natuurmonumenten, Mark van Vliet

Veel onderzoek heeft zich gericht op droogvallende platen en andere zichtbare delen van de Waddenzee. Maar wel 27% van de Waddenzee staat altijd onder…

Lees meer
Walstropijlstaart, één van de macronachtvlinders. Foto: Wikimedia

De soortenrijke graslanden, uitgestrekte rietvelden en boscomplexen van het Lauwersmeer herbergen tal van zeldzame vogels. De insectenfauna is veel…

Lees meer
Rosse grutto's foeragerend in de vloedlijn. Foto: Saxifraga-Piet Munsterman

Terwijl het mondiale vliegverkeer door het coronavirus grotendeels is stilgelegd, zijn trekvogels bezig met de lange reis naar hun arctische…

Lees meer
Watercrassula, een tuinvijverplant uit Australië. Foto: Cora de Leeuw

Op Terschelling wordt met man en macht gewerkt aan de bestrijding van een invasieve plantensoort, de vijverplant Watercrassula. Deze plant kan onder…

Lees meer
Stekelrog. Foto: Ecomare

Dit jaar waren er opmerkelijk veel vondsten van eikapsels van de stekelrog langs de Hollandse stranden. Hieruit kun je afleiden dat in de Noordzee de…

Lees meer
Bloeiende zeeaster. Foto: Sten Porse via Wikimedia

Het voorjaar is begonnen. Op de kwelders langs de Waddenzee komen straks de eerste planten in bloei. De bloemen op de kwelders worden, vooral in de…

Lees meer
Het groene strand op Ameland, ten noordwesten van Ballum. Foto: Johan Krol

Op Ameland is geheel door natuurlijke ontwikkeling een stuk strand begroeid geraakt. Allerlei broedvogels en tientallen soorten planten, waaronder…

Lees meer
Pathologisch onderzoek aan een gestrande bruinvis

Sinds het aantal bruinvissen in onze kustwateren is toegenomen spoelen ook vaker bruinvissen op de stranden aan. Forensisch onderzoek naar de…

Lees meer
Oesterbank in de Waddenzee met blaaswier. Foto: Henk Postma

De schelpdierbanken in de Waddenzee zijn hotspots van biodiversiteit. Op en tussen de mossels en oesters zitten allerlei andere beestjes. Ook hechten…

Lees meer
Wervel van de wolharige neushoorn op het strand. Foto: Ecomare/Salko de Wolf, via wikimedia

Wie regelmatig op het strand komt kan bijzondere dingen vinden. De vorige wadweten van 7 januari belichtte vooral de natuurlijke strandvondsten:…

Lees meer