Spring naar hoofd-inhoud

Afstudeerscripties

Master scripties

Auteur: Maaike Honshorst (Universiteit van Amsterdam, Research Master: Archaeology, Heritage & Memory)
Datum: september 2022
Archeologie en burgerparticipatie binnen de gemeente Terschelling: Erfgoedparticipatie bij de vervaardiging van archeologische inventarisatiekaarten (pdf 11 Mb)

Auteur: Lisanne Rietman (Rijksuniversiteit Groningen, Landschapsgeschiedening)
Datum: oktober 2020
Schiermonnikoog - Onzichtbaar verleden; Een interdisciplinair onderzoek naar het historisch grondgebruik en landschapsbeheer in Nationaal Park Schiermonnikoog (pdf 7 Mb)

Auteur: Nelle Kloosterboer (Vrije Universiteit Amsterdam, Environment and Resource Management - Faculty of Science, VU)
Datum: juli 2020
Plastic management and development on islands (pdf 2 Mb)

Auteur: Rosa Jonkman (Academie van Bouwkunst, master Architectuur)
Datum: juli 2020
DE FUSIE Tussen traditie en toekomst; een bouwwerk in een van de dijklichamen van de dubbele dijk langs de Eems Dollard in Noord-Groningen.

Auteur: Mare Anne de Wit (Vrije Universiteit Amsterdam, Environment and Resource Management)
Datum: 29 juni 2020
Saline Prospects. An Assessment of the viability of saline farming of quinoa and seed potatoes in the Netherlands (pdf 2 Mb)

Auteur: Anne Hilarides (Universiteit Twente, Environmental & Energy Management)
Datum: december 2019
Dealing with salinization in ‘Fryslân’, an elaboration of costs and benefits of applying ‘SeepCat.’ technology (pdf 3 Mb)
Omgaan met verzilting in Friesland, een uitwerking van kosten en baten van toepassen ‘SeepCat.’ technologie (pdf 3 Mb)

Auteur: Tim Beeris (Universiteit Utrecht, Faculty of Social Science, Cultural Anthropology)
Datum: augustus 2018
Belonging to Paesens-Moddergat: friction in a village next to the Wadden-Sea; A study on different feelings of belonging, changing interests and human-environment relations (pdf 2,2 Mb)

Auteur: Sander van Alphen (Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Humanities, Master Heritage Studies)
Datum: februari 2018
Tidal dynamics; The hydro-biography as a guide for future water management in the Lauwersmeer (samenvatting) (pdf 0,4 Mb)

Auteur: Rens Mulder (Univerisiteit Utrecht, master Urban Geography)
Datum: april 2017
Maatschappelijke veerkracht van eiland- en kustgemeenschappen. Een casestudy in het Nederlandse Waddengebied (pdf 4 Mb)

Auteur: Karima el Bay (Vrije Universiteit Amsterdam)
Datum: juli 2015
An International Research and Experimentation Center for Saline Agriculture in the Wadden Area (pdf 1,2 Mb).

Auteur: Chiel Johan Faber (Rijksuniversiteit Groningen, master Geschiedenis)
Datum: augustus 2013
Vanaf Schiermonnikoog naar de Antarctische Oceaan; Een sociaaleconomische analyse van de betrokkenheid van Schiermonnikoog bij de Nederlandse walvisvaart in de periode 1946-1964 (pdf 2 Mb).

Auteur: Marjan Vroom (Rijksuniversiteit Groningen, masterscriptie Landschapsgeschiedenis)
Datum: augustus 2013
Gras upt werp; Landschapsbiografie en draagvlakanalyse voor het huidige beheer van het kwelderlandschap van Noord-Friesland Buitendijks (pdf 7 Mb).

Auteur: Bibi van de Klundert (Rijksuniversiteit Groningen, masterscriptie Landschapsgeschiedenis)
Datum: februari 2013
Boerenlandschap van Terschelling; De ruimtelijke opbouw en historische ontwikkeling van de Terschellingerpolder en haar landbouw tussen 1800 en 1950 (pdf 6,7 Mb'.

Auteur: Ineke Noordhoff (Rijksuniversiteit Groningen, masteropleiding Landschapshistorie)
Datum: januari 2013
Grazen in de stuivende duinen; De relatie tussen het historisch gebruik en verstuiving van de Terschellinger duinen met speciale aandacht voor het oerol (1500 – heden) (pdf 4,5 Mb).

Auteurs: Jonas Papenborg en Remco van der Togt (Wageningen UR, Landscape Architecture
Datum: december 2012
The Ems Hybrid; a Landscape Design for a Troubled Estuary (pdf 23 Mb).

Auteur: Martinus Spoelstra (Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)
Datum: 21 september 2012
Dynamisch Kustbeheer, verstandig of verzandig? (pdf 2,3 Mb). Bijlage: Dynamisch kustbeheer. Interviews en scoretabellen (pdf  2 Mb).

Auteur: Marlies ter Beek (Rijksuniversiteit Groningen, Geschiedenis)
Datum: 15 augustus 2012
Overkonters, seumerfeugels en fraimd schyt De historische ontwikkeling van het toerisme op de Nederlandse Waddeneilanden in relatie tot de identiteit van het gebied, 1850 - 1990 (pdf 0,9 Mb).

Auteur: Vincent Hin (Universiteit van Amsterdam)
Datum: augustus 2012
What limits food intake of a long-distance migrant (the red knot Calidris canutus) in its wintering area, the Banc dÁrguin, Mauritania? (pdf 2,2 Mb).

Auteur: Marc Bartelds (Rijksuniversiteit Groningen, Mariene biologie)
Datum: 18 juli 2012
Sea trout in the Dutch Wadden Sea and adjacent freshwater streams (pdf 4 Mb).

Auteur: Bellefleur Kramer (Technische Universiteit Eindhoven)
Datum: 6 maart 2012
Een nieuw landschap tussen Eemshaven en Oudeschip; boerderij voor zilte aquacultuur met gebruik van restwarmte (pdf 16 Mb).

Auteur: Renske Terwisscha van Scheltinga (Utrecht University; Faculty of Geosciences)
Datum: maart 2012
Turning the tide: creation of tidal inlet systems in experimental scale models (pdf 7 Mb), Appendix (pdf 1,2 Mb).

Auteur: Jorryt Braaksma (Academie van Bouwkunst te Amsterdam)
Datum: 2012
‘Rijzend Land’ Een regionale opslibbingstrategie voor te laag gelegen polders in de Waddenregio (pdf 19 Mb).

Auteur: Henry Bos (Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)
Datum: september 2011
De Groninger zeedijk: een landschapselement op de grens van water en land
Een onderzoek naar de plaatsbetekenissen van de Groninger zeedijk
(pdf 3,4 Mb).

Auteur: Julia Vroom (TU Delft)
Datum: juni 2011
Tidal Divides. A study on a simplified case en the Dutch Wadden Sea (pdf 7,5 Mb).

Auteur: Daniel Postma (Rijksuniversiteit Groningen)
Datum: 2011
SALT MARSH ARCHITECTURE Catalogue, technology and typological development of
early medieval turf buildings in the northern coastal area of the Netherlands
. (pdf 6,5 Mb).

Auteur: Jasper Heslinga (RUG & Korea University)
Datum: december 2011
Korean tidal flats: unique places where nature meets economy (pdf 1 Mb).

Auteur: Anna van der Molen (UvA)
Datum: juni 2011
Afstudeerartikel MA Erfgoedstudies 
De biografie van de bunker Een nieuwe kijk op de Atlantikwall (pdf 1 Mb).

Auteur: Niels van Helmond (UU)
Datum: augustus 2010
Palynological and organic geochemical characterization of marine and terrestrial Early Pleistocene climate in northwest Europe (pdf 1,9 Mb).

Auteur: Roeland Bom (UvA)
Datum: juni 2010
Can speed and tri-axial acceleration measured by biologgers be used to classify Oystercatcher behaviour? (pdf 1 Mb).

Auteur: Jeltje Jouta (RUG)
Datum: juni 2010
Food web assembly along salt marsh succession: A stable isotope approach (pdf 1,9 Mb).

Auteur: Petra Westerlaan (UU)
Datum: maart 2010
Resilience in the Wadden ecosystem (pdf 3,2 Mb).

Auteur: Merel den Held (WUR)
Datum: juli 2009
Is the metapopulation concept applicable to the North Sea? (pdf 1,6 Mb).

Auteur: Inge Heslinga (RUG)
Datum: september 2008
Leave abonnee; Conflict tussen de Friese literaire tijdschriften De Tsjerne, Quatrebras en Asyl (1946-1968) (pdf 7,6 Mb).

Auteur: Bas van Leeuwen (UT)
Datum: januari 2008
Modeling mussel bed influence on fine sediment dynamics on a Wadden Sea intertidal flat (pdf 4,8 Mb).

Bachelor scriptie

Auteur: Marjolijn Schoemans Universiteit Utrecht: Faculty of Geosciences; Department of Physical Geography
Datum: april 2013
Tidal changes in the Lower Ems (1945-2005): reconstructing the effects of channel deepening and bottom roughness (pdf 4,9 MB)

HBO scripties

Auteur: Anna Romkema (Stenden Hogeschool Leeuwarden)
Datum: juni 2014
Hoe vermarkt je een gebied met modder en grijs water dat de UNESCO Werelderfgoedstatus heeft? (pd 3 Mb).

Auteur: Bart Zeegers (Hanzehogeschool Groningen)
Datum: juni 2010
Waddendobber (pdf 4,8 Mb).

Auteur: Ans  Wallinga  (NHL Ljouwert/UOCG Grins)
Datum: maart 2008
Frysk op MBO GROEN fan AOC FRIESLAND (pdf 1,8 Mb).