Spring naar hoofd-inhoud

Werkprogramma

In het werkprogramma zijn de activiteiten opgenomen die de Waddenacademie voornemens is om in ieder geval uit te voeren. De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in de vergadering van 8 december 2021 het werkprogramma 2022 en bijbehorende begroting van de Waddenacademie vastgesteld.

Voor de eerste keer is het werkprogramma van de Waddenacademie ook in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW), dat eveneens op 8 december plaatsvond, aan de orde geweest. De Waddenacademie is door het BOW op 24 juni 2021 gevraagd om zich om te vormen tot kennisregisseur. Ook het BOW heeft ingestemd met het werkprogramma 2022 en bijbehorende begroting. 

Download het werkprogramma 2022 (pdf 0,1 Mb)

Eerdere werkprogramma's:

Werkprogramma 2021 (pdf 1,7 Mb)

Werkprogramma 2020 (pdf 0,7 Mb)

Werkprogramma 2019 (pdf 0,9 Mb)

Werkprogramma 2018 (pdf 0,9 Mb)

Werkprogramma 2017 (pdf 1,7 Mb)

Werkprogramma 2016 (pdf 1,3 Mb)

Werkprogramma 2014-2015 (1,33 Mb)