Spring naar hoofd-inhoud

Werkprogramma

In het werkprogramma zijn de activiteiten opgenomen die de Waddenacademie voornemens is om in ieder geval uit te voeren. De activiteiten zijn uitgewerkt op basis van de kerntaken van de Waddenacademie die voortvloeien uit hoofddoelstelling 4 van het Waddenfonds, het realiseren van een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied.

Download het werkprogramma 2019 (pdf 0,9 Mb)

Download het werkprogramma 2018 (pdf 0,9 Mb)

Download het werkprogramma 2017 (pdf 1,7 Mb)

Download het werkprogramma 2016 (pdf 1,3 Mb)

Download het werkprogramma 2014-2015 (1,33 Mb)