Spring naar hoofd-inhoud

Werkprogramma

In het werkprogramma zijn de activiteiten opgenomen die de Waddenacademie voornemens is om in ieder geval uit te voeren. De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in de vergadering van 26 november 2020 het werkprogramma 2021 van de Waddenacademie vastgesteld.
De voorgenomen activiteiten in 2021 zijn gebaseerd op de positie van de Waddenacademie als wetenschappelijke denktank en onafhankelijke kennisinstelling die wil bijdragen aan het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding voor de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Download het werkprogramma 2021 (pdf 1,7 Mb)

Eerdere werprogramma's:

Werkprogramma 2020 (pdf 0,7 Mb)

Werkprogramma 2019 (pdf 0,9 Mb)

Werkprogramma 2018 (pdf 0,9 Mb)

Werkprogramma 2017 (pdf 1,7 Mb)

Werkprogramma 2016 (pdf 1,3 Mb)

Werkprogramma 2014-2015 (1,33 Mb)