Spring naar hoofd-inhoud

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de Stichting Waddenacademie. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn uitgewerkt in artikel 14 van de Statuten van de Stichting Waddenacademie en de Regeling Standaardmandaat Stichting Waddenacademie.

Leden van de Raad van Toezicht

drs. Ed Nijpels (voorzitter) 
Jaap Bos
prof. dr. Jos Engelen
prof. dr. Pavel Kabat
drs. Hermineke van Bockxmeer
prof.dr. Cisca Wijmenga

De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden en een profielschets opgesteld.