Spring naar hoofd-inhoud

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de Stichting Waddenacademie. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn uitgewerkt in artikel 14 van de Statuten van de Stichting Waddenacademie en de Regeling Standaardmandaat Stichting Waddenacademie.

Leden van de Raad van Toezicht

drs. Ed Nijpels (voorzitter)
drs. Hermineke van Bockxmeer (vicevoorzitter)
Jaap Bos
prof. dr. Jos Engelen
prof. dr. Pavel Kabat
drs.ing. Hendrikus Venema
prof.dr. Cisca Wijmenga

De Raad van Toezicht heeft een rooster van benoemingen en een profielschets opgesteld.