Spring naar hoofd-inhoud

Portefeuillehouders

De Waddenacademie wordt aangestuurd door de volgende portefeuillehouders:

Prof. dr. Jouke van Dijk, directeur en portefeuillehouder Economie
Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof.dr. Piet Hoekstra, portefeuillehouder Geowetenschap
Hoogleraar Fysische Geografie en decaan van de Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht.

Prof. dr. ir. Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie
Onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en bijzonder hoogleraar 'Productiviteit van mariene kustecosystemen' Universiteit Utrecht, Departement Fysische Geografie.

Dr. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie
Directeur van Bureau Varenius in Leeuwarden.

Prof. dr. ir. Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water
Emeritus hoogleraar Aardsysteemkunde aan de Wageningen University in Wageningen en hoogleraar Klimaatverandering en maatschappelijke implicaties bij het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Fotografie: Walther Walraven. www.karakterbeeld.nl