Spring naar hoofd-inhoud

Hoogleraren waddengebied

Hieronder vindt u een overzicht van hoogleraren die zich (ook) richten op onderzoek in het waddengebied.

Geowetenschap

Piet Hoekstra (UU) Fysische geografie
Suzanne Hulscher (UT) Watersystemen
Jack Middelburg (UU) Geochemie
Zheng Wang  (TUD/Deltares) Morfodynamiek
Kathelijne Wijnberg (UT) Coastal Systems and Nature-based Engineering

Klimaat en Water

Cees Buisman (WUR/Wetsus) Biologische Kringlooptechnologie
Peter Driessen (UU) Environmental Governance
Kitty Nijmeijer (UT) Membraanwetenschappen
Rosh Ranasinge (UT en IHE) Climate change impacts and Coastal Risk
Dano Roelvink (IHE/Deltares) Coastal engineering and port development
Marcel Stive (TUD) Kustwaterbouwkunde - emeritus
Pier Vellinga (WUR) Klimaat en Water - emeritus

Ecologie

Jan Bakker (RUG) Ecologie - emeritus
Henk Brinkhuis (UU) Mariene Palynologie en Paleoecologie
Tjeerd Bouma (NIOZ/RUG/UU) Biogeomorphological changes and ecosystem services of coastal areas
Kuke Bijlsma (RUG) Population and Conservation Genetics
Ellen van Donk (UU/NIOO) Aquatische ecologie - emeritus
Britas Klemens Eriksson (RUG) Benthic ecology
Peter Herman (RU/TUD) Estuariene ecologie
Johan van de Koppel (NIOZ/RUG) De ruimtelijke ecologie van getijdesystemen
Bas Kooijman (VU) Toegepaste theoretische biologie - emeritus
Han Lindeboom (WUR) Mariene ecologie - emeritus
Jaap van der Meer (VU/WUR) Marine Population Ecology
Tinka Murk (WUR) Mariene dierecologie
Han Olff (RUG) Ecologie en Natuurbeheer
Jeanine L. Olsen (RUG) Marine ecological and evolutionary genomics
Theunis Piersma (RUG/NIOZ) Trekvogelecologie
Peter Reijnders (WUR) Ecology and Management of Marine Mammals - emeritus
Hens Runhaar (UU) Governance of Nature and Biodiversity
Adriaan Rijnsdorp (WUR) Populatie ecologie vis - emeritus
Marten Scheffer (WUR) Aquatic Ecology and Water Quality Management
Aad Smaal (WUR) Schelpdier cultures - emeritus
Lucas Stal (UvA) Mariene microbiologie
Michiel Wallis de Vries (WUR) Ecology & Conservation of Insects 
Katja Philippart (UU/NIOZ) Productivity of Coastal Marine Ecosystems
Tjisse van der Heide (RUG/NIOZ) Hoogleraar kustecologie
David Thieltges (RUG/NIOZ) Marine parasite ecology
Klaas Timmermans (RUG/NIOZ) Mariene plantaardige biomassa       
Ab Grootjans (RU/RUG) Aquatic ecology and environmental biology         

Economie

Dimitris Ballas (RUG) Economische geografie
Geert Dewulf  (UT) Planning en ontwikkeling                        
Jouke van Dijk  (RUG) Regionale arbeidsmarktanalyse
Maarten Duijvendak (RUG) Economische, Sociale & Regionale geschiedenis 
Dirk Strijker (RUG) Plattelandsontwikkeling - emeritus
Tialda Haartsen (RUG) Rurale geografie
Jan van Tatenhove (van Hall/Aalborg University) Coastal & Marine Systems/Marine Governance
Pieter van beukering (VU) Ecomics of Natural Capital
Marijn Molema (RUG) Regionale Vitaliteit & Dynamiek
Martijn van der Heide (RUG) Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling

Cultuurhistorie

Agnes van den Berg (RUG/WUR) Belevening en waardering natuur en landschap
Rene Cappers (RUG) Archeologie
Paulus Huigen (RUG) Culturele geografie
Goffe Jensma (RUG) Fries
Yme Kuiper (RUG) Historische buitenplaatsen en landgoederen - emeritus
Gilles de Langen (RUG) Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap
Hans Mol (UL) Geschiedenis van Fryslân
Daan Raemaekers (RUG) Archeologie
Theo Spek (RUG) Landschapsgeschiedenis

Natuur en Recht

Kees Bastmeijer (Tilburg University) Nature Conservation and Water Law  
Marleen van Rijswick (UU) Europees en nationaal waterrecht                    
Tineke Lambooy (Nijenrode) Ondernemingsrecht