Nieuws

Wonen, werken en recreëren langs de randen van het wad. Foto: Jouke van Dijk

De Waddenacademie is op zoek naar een portefeuillehouder Economie voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 1 juli 2020.

Lees meer
Een nog lege strandtent op Schiermonnikoog. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjon de…

Lees meer
De video opnamen van het webinar over duurzaam toerisme zijn nu te bekijken.

Het 24e symposium van de Waddenacademie dat werd georganiseerd in samenwerking met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad LINK, Provincie…

Lees meer
Cover Kennispaper Economie Eems-Dollard 2050

In opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 heeft de Waddenacademie een onderzoek uit laten voeren naar economische kansen voor het Eems-Dollard…

Lees meer
Cover rapport zeespiegelstijging

Er zijn verschillende signalen over de zeespiegelstijging langs de Noordzee- en Waddenzeekust. De gemeten mondiale zeespiegelstijging gaat sneller dan…

Lees meer
Cover Waddenbalans 2020

Voor de eerste maal verschijnt de Waddenbalans, een integrale gebiedsmonitor ten aanzien van de duurzaamheid van het Waddengebied in twee delen.

Lees meer
Terschelling

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Stefan…

Lees meer
Foto: Jeroen Reneerkens

Er zijn duidelijke signalen dat de klimaatverandering, zowel binnen als buiten Nederland, sneller gaat dan nog maar een paar jaar geleden algemeen…

Lees meer
Cover rapport Decentraal natuurbeleid

Zes natuurorganisaties (Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederaties, de Waddenvereniging, SoortenNL en…

Lees meer
Jouke van Dijk. Foto: Erikjan Koopmans

Volgens het CPB is de impact van de coronacrisis op de Nederlandse economie: een stijgende werkloosheid en een oplopende staatsschuld. Ook de…

Lees meer