Nieuws

De visstand in de Waddenzee is al langer een punt van zorg. Maar wat moeten we hieraan doen? Duitsland, Denemarken en Nederland hebben al in 2010 met…

Lees meer

Op verzoek van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en de Waddenacademie heeft dr. Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent klimaatadaptie en…

Lees meer

In 2020 raakten meer dan tweehonderd families hun stacaravan op Ameland kwijt. Daar komt steeds minder plek voor mensen die weinig willen of kunnen…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Siart Smit,…

Lees meer

Vliegverkeer verstoort scholeksters, maar heeft meestal geen effect op hun overleving. Proefschrift Henk-Jan van de Kolk is opgenomen in het overzicht…

Lees meer

In IP - Vakblad voor informatieprofessionals verscheen een artikel van Anneke de Maat over het Datahuis Wadden

Lees meer

Van 14 -18 juni 2021 vindt het ISISA congres Islands of the World XVII: Sharing Lessons, sharing Stories plaats. Het congres wordt gehost door het…

Lees meer

Genootschap Onze Taal en de Waddenacademie organiseren de verkiezing van hét Waddenwoord - het woord dat het Waddengebied in al zijn verscheidenheid…

Lees meer

In januari 2019 verloor de MSC Zoe tijdens een storm containers met lading boven de Waddeneilanden. In juni 2019 bracht de Waddenacademie een…

Lees meer

Het Waddengebied is rijk aan natuurwaarden, maar ook voor taalliefhebbers is er veel te beleven. De Waddenacademie en Genootschap Onze Taal zoeken het…

Lees meer

Slib in het Waddengebied kunnen we in ons voordeel inzetten. Maar hoeveel is er eigenlijk van? Deltares vond het antwoord en stelt: door beperkt af te…

Lees meer

Tjesse Riemersma is dit jaar Waddencorrespondent bij tijdschrift Noorderbreedte in samenwerking met de Waddenacademie. Zijn twee laatste artikelen…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hans…

Lees meer

Tijdens de landelijke NOVI-Conferentie is de Monitor Landschap gepresenteerd. In de Nationale Omgevingsvisie is vastgelegd dat bij ontwikkelingen de…

Lees meer

In de Leeuwarder Courant schreef Prof. dr. ir. Theo Spek een essay over de toekomst en de waarde van het Friese landschap. Theo Spek is hoogleraar…

Lees meer
Cover rapport Where Mud Matters

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen…

Lees meer

Wouter van der Heij, zeebioloog, ziet de natuur veranderen. Maar de beleidsdoelen blijven gelijk en dat knelt.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja…

Lees meer

Portaal Waddenonderzoek en gedigitaliseerde waddenliteratuur nu online beschikbaar als onderdeel van de Internationale Waddenbibliotheek

Lees meer

Rijkswaterstaat en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hebben aan bureau Altenburg en Wymenga gevraagd een literatuurreview uit te voeren van de…

Lees meer

Zeegras is van belang voor de Waddenzee, onder meer als kinderkamer voor jonge vissen en als voer voor plantenetende vogels. Rijkswaterstaat probeert…

Lees meer

Op donderdag 18 februari publiceerde natuur- en milieuorganisatie Stichting De Noordzee de nieuwste cijfers van een langdurig strandafvalonderzoek.…

Lees meer