Nieuws

Amerikaanse zwaardschede (Ensis leei). Foto: TS

Wageningen Marine Research heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de mate van bevissing van garnaal de verhoudingen van aanwezige soorten…

Lees meer
Kluten op het wad. Foto: Frauke Feind via pixabay

Om het Werelderfgoedgebied van de Waddenzee goed te beheren is er een betere regie noodzakelijk. Er zijn grote bedreigingen volgens het boek Het…

Lees meer
Waddenlezingen Waddenacademie bij Nivon in Groningen

Vanaf 15 januari vinden er vier lezingen plaats waarbij de Wadden centraal staan. Achtereenvolgens komen de geologie, economie, cultuurhistorie en…

Lees meer
Kees Bastmeijer benoemd als nieuw directielid van de Waddenacademie, met de portefeuille Natuur en Recht

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 21 november jl. prof. dr. Kees Bastmeijer benoemd als nieuw directielid van…

Lees meer
Bas Eenhoorn heeft op 3 december het boek aangeboden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Cora van Nieuwenhuizen

Op 12 december aanstaande verschijnt een nieuw boek In de klassiekerreeks van de Waddenacademie: Het Waddengebied bij nader inzien, geredigeerd door…

Lees meer
Wadvogels in de Waddenzee. Foto: Benjamin Gnep

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Allert…

Lees meer
Vincent Vuik ontving uit handen van juryvoorzitter dr. Piet Hoekstra de Waddenacademieprijs 2019. Foto: Lucas Kemper

Dr. Vincent Vuik ontving vandaag tijdens het symposium ‘Nederland verbrakt’ uit handen van juryvoorzitter dr. Piet Hoekstra de Waddenacademieprijs…

Lees meer
Cover rapport Update habitatkaart littoraal zeegras voor de Nederlandse Waddenzee

Het rapport dat in opdracht van Rijkswaterstaat is geschreven door Ecospace is een aanscherping van de trilaterale zeegras habitatkaart voor de…

Lees meer
Marjolijn Haasnoot van Deltares en Katja Philippart in het deskundigenpanel tijdens de debatavond over zeepsiegelstijging en de Wadden

De Waddenvereniging en de Balie organiseerden op 5 november een debatavond over de gevolgen van zeespiegelstijging voor de Wadden in Amsterdam.

Lees meer
Aangespoelde en opengeslagen container afkomstig van de MSC Zoe op het strand van Terschelling. Foto: Frank Kruk

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lutz Jacobi,…

Lees meer