Nieuws

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja…

Lees meer

Portaal Waddenonderzoek en gedigitaliseerde waddenliteratuur nu online beschikbaar als onderdeel van de Internationale Waddenbibliotheek

Lees meer

Rijkswaterstaat en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hebben aan bureau Altenburg en Wymenga gevraagd een literatuurreview uit te voeren van de…

Lees meer

Zeegras is van belang voor de Waddenzee, onder meer als kinderkamer voor jonge vissen en als voer voor plantenetende vogels. Rijkswaterstaat probeert…

Lees meer

Op donderdag 18 februari publiceerde natuur- en milieuorganisatie Stichting De Noordzee de nieuwste cijfers van een langdurig strandafvalonderzoek.…

Lees meer
Luchtfoto van Terschelling. Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat

Wat zou het volgende kabinet kunnen of zelfs moeten doen om Werelderfgoed de Waddenzee te beschermen, maar ook andere functies dan natuur in de ruimte…

Lees meer

Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, heeft op 3 februari tijdens de Waddentoogdag 2021 de eerste exemplaren van het rapport…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jeroen van…

Lees meer

De Waddenzee, sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed, is een uniek natuurgebied, waarbij veel organisaties en mensen betrokken zijn. Dat maakt het beheer…

Lees meer

Prof.dr. Pavel Kabat, internationaal expert op het gebied van water en klimaat, wordt per 1 juli 2021 secretaris-generaal van HFSPO, de International…

Lees meer

Het Waddengebied is het werkterrein van veel wetenschappers. Onder de noemer WadWeten publiceren we al sinds 2009 berichten over recent onderzoek op…

Lees meer

Van 19 t/m 25 januari 2021 vindt de Klimaatadaptatieweek Groningen plaats voorafgaand aan de internationale klimaattop: de Climate Adaptation Summit…

Lees meer

Joop Mulder, oprichter en oud-directeur van het Oerolfestival is afgelopen vrijdagnacht onverwacht overleden. Na Oerol was Mulder betrokken bij het…

Lees meer

Op 1 januari volgde Katja Philippart Jouke van Dijk op als directeur van de Waddenacademie. In de Leeuwarder Courant verscheen een interview met…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Linde…

Lees meer

Jouke van Dijk zat gisteren voor de laatste keer als directeur het overleg met de portefeuillehouders van de Waddenacademie voor.

Lees meer
Hans Revier. Foto: Merlijn Torensma

Onder de titel Een ontdekkingsreis in 103 WadWetens is vandaag de laatste pennevrucht van Hans Revier voor de populairwetenschappelijke websiterubriek…

Lees meer

Vandaag kwam de nieuwe film over Holwerd aan Zee online op de website Expeditie Waddenkust. Marco Verbeek van Holwerd aan Zee en Jouke van Dijk,…

Lees meer

Op 24 november ontving Bruno Latour de Spinozalens. In aanloop naar deze uitreiking organiseerde de Stichting Square Web en de Schrijversvakschool…

Lees meer

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) en de the Trilateral Wadden Sea Cooperation(TWSC) van het…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 26 november jl. dr. Frans Sijtsma, Universitair Hoofddocent aan de Faculteit…

Lees meer

Op 1 december heeft de Waddenacademie de eerste nieuwsbrief voor Statenleden over de maand november uitgebracht. Dit maandelijkse bericht aan…

Lees meer
Straatbeeld in Hollum Amleand. Foto: JoachimKohlerBremen, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Berichten over ‘versylting’ en woningnood wijzen op verregaande gentrificatie op de Waddeneilanden. In dat geval zouden, net als in veel historische…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in de vergadering van 26 november jl. het werkprogramma 2021 van de Waddenacademie vastgesteld.

Lees meer

Aan het project ‘levende dijken', is een bedrag van 1,9 miljoen toegekend. Dr.ir. Bars Borsje van de Universiteit Twente (faculteit ET, Marine and…

Lees meer

Een van de speerpunten binnen de portefeuille Cultuurhistorie van de Waddenacademie is het onderzoek naar de aard, de omvang en de ontwikkeling van de…

Lees meer

Extreme hitte, temperatuurstijging en zeespiegelstijging kunnen de belangrijkste stressfactoren zijn van klimaatverandering, die gevolgen zal hebben…

Lees meer

Er zijn in augustus 2020 28.352 gewone zeehonden geteld in de Deense-Duitse-Nederlandse Waddenzee en Helgoland. In de internationale Waddenzee is de…

Lees meer

The event is postponed to 30 November - 03 December 2021

Lees meer

Het Waddengebied wordt op dit moment onvoldoende beschermd voor toekomstige generaties. De natuurwaarden staan niet centraal en dat zou wel moeten,…

Lees meer