Nieuws

De eilandgemeenten, zoals Ameland doen het beter dan de haven- en vastelandgemeenten. Foto: Harry Muermans via Saxifraga

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van John…

Lees meer
Cisca Wijmenga. Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Per 1 augustus is prof.dr. Cisca Wijmenga benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het…

Lees meer
Dokkumer Grootdiep. Foto: CrazyPhunk - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3481369

Van de hordes toeristen die naar de eilanden trekken, profiteren de Friese en Groningse kusten veel te weinig. Volgens Jouke van Dijk, zelf uit…

Lees meer
In 2019 is de dijk bij de Eems-Dollard verhoogd. Bij extreme zeespiegelstijging wordt het steeds moeilijker om de dijken hoger te maken. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jantsje van…

Lees meer
de MSC ZOE verloor 342 containers ten noorden van de Waddeneilanden in januari 2019. Foto: Kustwacht

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag het rapport het rapport ‘Veilig containertransport ten noorden van de Waddeneilanden. Lessen na het…

Lees meer
Cover van Wadden in beeld 2019

Bevolkingskrimp Waddengebied gestopt en Ameland erg duurzaam

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends…

Lees meer
Cover rapport Weerbare Waddenkust

De Waddenacademie heeft een multidisciplinair projectteam gevraagd onderzoek te doen naar nieuwe, zo nodig radicaal andere waterveiligheidsontwerpen…

Lees meer
Wonen, werken en recreëren langs de randen van het wad. Foto: Jouke van Dijk

De Waddenacademie is op zoek naar een portefeuillehouder Economie voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 1 juli 2020.

Lees meer
Een nog lege strandtent op Schiermonnikoog. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjon de…

Lees meer
De video opnamen van het webinar over duurzaam toerisme zijn nu te bekijken.

Het 24e symposium van de Waddenacademie dat werd georganiseerd in samenwerking met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad LINK, Provincie…

Lees meer