Nieuws

Pieter van Beukering is benoemd tot portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie per 1 januari 2021. Foto: Marieke Wijntjes_VUAmsterdam

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 28 augustus jl. prof.dr. Pieter van Beukering benoemd tot portefeuillehouder…

Lees meer
15th International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS)

The deadline for abstract submission is 30 September 2020

Lees meer
De nieuwe exotische worm polyadora websteri. Foto: Dagmar Lackschewitz

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van David…

Lees meer
Kwelders langs de noordkust van Groningen. Foto: TS

In recent onderzoek van Wageningen Marine Research is de lange-termijnontwikkeling van kwelders in de Waddenzee in de periode 1960-2018 in beeld…

Lees meer
Ecotopenkaart Waddenzee. Bron: Rijkswaterstaat

Met toepassing van innovatieve technieken is een eerste volledige zoute ecotopenkaart van de Waddenzee opgeleverd, die jaarlijks wordt geüpdatet.

Lees meer
Victor de Jonge. Foto Zwanette Jager

Op 7 mei 2020 overleed geheel onverwacht professor dr. Victor N. de Jonge. Hij was als marien ecoloog betrokken bij het onderzoek in het Waddengebied.…

Lees meer
De eilandgemeenten, zoals Ameland doen het beter dan de haven- en vastelandgemeenten. Foto: Harry Muermans via Saxifraga

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van John…

Lees meer
Cisca Wijmenga. Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Per 1 augustus is prof.dr. Cisca Wijmenga benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het…

Lees meer
Dokkumer Grootdiep. Foto: CrazyPhunk - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3481369

Van de hordes toeristen die naar de eilanden trekken, profiteren de Friese en Groningse kusten veel te weinig. Volgens Jouke van Dijk, zelf uit…

Lees meer
In 2019 is de dijk bij de Eems-Dollard verhoogd. Bij extreme zeespiegelstijging wordt het steeds moeilijker om de dijken hoger te maken. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jantsje van…

Lees meer
de MSC ZOE verloor 342 containers ten noorden van de Waddeneilanden in januari 2019. Foto: Kustwacht

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag het rapport het rapport ‘Veilig containertransport ten noorden van de Waddeneilanden. Lessen na het…

Lees meer
Cover van Wadden in beeld 2019

Bevolkingskrimp Waddengebied gestopt en Ameland erg duurzaam

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends…

Lees meer
Cover rapport Weerbare Waddenkust

De Waddenacademie heeft een multidisciplinair projectteam gevraagd onderzoek te doen naar nieuwe, zo nodig radicaal andere waterveiligheidsontwerpen…

Lees meer
Wonen, werken en recreëren langs de randen van het wad. Foto: Jouke van Dijk

De Waddenacademie is op zoek naar een portefeuillehouder Economie voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 1 juli 2020.

Lees meer
Een nog lege strandtent op Schiermonnikoog. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjon de…

Lees meer
De video opnamen van het webinar over duurzaam toerisme zijn nu te bekijken.

Het 24e symposium van de Waddenacademie dat werd georganiseerd in samenwerking met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad LINK, Provincie…

Lees meer
Cover Kennispaper Economie Eems-Dollard 2050

In opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 heeft de Waddenacademie een onderzoek uit laten voeren naar economische kansen voor het Eems-Dollard…

Lees meer
Cover rapport zeespiegelstijging

Er zijn verschillende signalen over de zeespiegelstijging langs de Noordzee- en Waddenzeekust. De gemeten mondiale zeespiegelstijging gaat sneller dan…

Lees meer
Cover Waddenbalans 2020

Voor de eerste maal verschijnt de Waddenbalans, een integrale gebiedsmonitor ten aanzien van de duurzaamheid van het Waddengebied in twee delen.

Lees meer
Terschelling

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Stefan…

Lees meer
Foto: Jeroen Reneerkens

Er zijn duidelijke signalen dat de klimaatverandering, zowel binnen als buiten Nederland, sneller gaat dan nog maar een paar jaar geleden algemeen…

Lees meer
Cover rapport Decentraal natuurbeleid

Zes natuurorganisaties (Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederaties, de Waddenvereniging, SoortenNL en…

Lees meer
Jouke van Dijk. Foto: Erikjan Koopmans

Volgens het CPB is de impact van de coronacrisis op de Nederlandse economie: een stijgende werkloosheid en een oplopende staatsschuld. Ook de…

Lees meer
Publicatie: Het Waddengebied en stikstofdepositie

Hoe relevant is de stikstofproblematiek voor het Waddengebied? Is er actie nodig, en zo ja, door wie? Om deze vragen te beantwoorden heeft de…

Lees meer
De kwelders van Het Hogeland ‘mien laifste stee’

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Niek…

Lees meer
Het huis voor de Wadden in Leeuwarden

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is het Huis voor de Wadden tot nader order gesloten.

Lees meer
Garnalenkotters in de haven van Harlingen. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Ingrid Tulp,…

Lees meer
Kleine plastic bolletjes zijn na het verlies van de containers aangespoeld op de eilanden

Op 21 februari heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het tussenrapport van het onderzoek naar ecologische effecten van het MSC Zoe…

Lees meer
WetenschapOnderzoekers op het Wad. Foto NIOZpers op het Wad. Foto NIOZ

De Wetenschappelijke adviesraad (WAR) van de Waddenacademie heeft tot taak om de Waddenacademie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de…

Lees meer
Swimway conference report available

Van 24 tot 26 september 2019 vond de internationale conferentie: “SWIMWAYs: Understanding connectivity within the life cycles of coastal fish” plaats…

Lees meer