Nieuws

Nieuw artikel van Waddencorrespondent Tjesse Riemersma. Het Wad is misschien beter af als we erover zwijgen. Maar als de journalistiek zwijgt, geef je…

Lees meer

Strandbroeders op Ameland is de laatste bijdrage van Cora de Leeuw aan de populairwetenschappelijke rubriek WadWeten. Cora schreef sinds 2018 voor…

Lees meer

Een groot deel van de Nederlandse Waddenzee ligt meestal onder water. Onze kennis van de onderwaternatuur is beperkt. Toch verdient ook die natuur…

Lees meer

De Waddenacademie heeft een quick scan cumulatieve effecten Waddengebied uitgebracht, die als basis kan dienen voor het meerjarige NWO-NWA…

Lees meer

Voor de eerste keer zijn er twee winnaars van de Waddenacademieprijs voor het beste Wadden gerelateerde proefschrift.

Lees meer
Het Lauwersmeergebied. Foto: Marieke Kijk in de Vegte

Nieuw artikel van Waddencorrespondent Tjesse Riemersma over het Lauwersmeergebied

Lees meer

Een schat aan informatie over het leven van ‘gewone’ Friezen komt tevoorschijn uit de rekeningen van het Old Burger Weeshuis in Leeuwarden. De…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in de vergadering van 8 december jl. het werkprogramma 2022 en bijbehorende begroting van de…

Lees meer

Internationaal wetenschapssymposium komt met aanbevelingen voor bescherming van ecosysteem en biodiversiteit in de Waddenzee.

Lees meer

Onder de noemer WadWeten publiceren de Waddenacademie en de Leeuwarder Courant iedere maand een artikel over recent onderzoek op en rond de Wadden.…

Lees meer

We zien dat veel kunstenaars en wetenschappers elkaar opzoeken om gezamenlijk onderzoek te doen. Welke rol kunnen zij spelen als het gaat om het…

Lees meer

Maritime studies (MAST) is een interdisciplinair, internationaal tijdschrift gewijd aan maritieme vraagstukken. Het tijdschrift heeft een special…

Lees meer
Cover brochure streefbeeld onderwater natuur

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft een streefbeeld voor de onderwaternatuur van de Waddenzee opgesteld. Het advies is tot stand gekomen…

Lees meer
Cover publicatie world heritage review

Het Unesco World Heritage Centre heeft een publicatie uitgebracht over klimaatverandering, als bijdrage aan de klimaatconferentie 2020 (COP26) in…

Lees meer

Het Waddenfonds heeft een digitaal boekje uitgebracht over het hoe, waarom en wat van door het Waddenfonds ondersteunde vogelprojecten.

Lees meer

Het aantrekken van slib en de stijging van de zeespiegel heffen elkaar voorlopig nog op in het Waddengebied. Maar als het water verder stijgt is de…

Lees meer

Katja Philippart is te gast in deze NPOradio1 podcast over het weer van de Wadden.

Lees meer
Cover Klimaatsignaal 21

Op 25 oktober verscheen Klimaatsignaal ‘21 waarin het KNMI rapporteert hoe het klimaat in Nederland steeds sneller verandert.

Lees meer
Beeld: Harry Cock

Nieuw artikel in Noorderbreedte van Waddencorrespondent Tjesse Riemersma

Lees meer

Op 1, 8 en 15 oktober besteedde het TV programma Vroege Vogels aandacht aan onderzoek in het Waddengebied in drie uitzendingen over Zandplaat Richel,…

Lees meer

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Waddenacademie een reflectie geschreven op het onderzoek ‘Innovatieve…

Lees meer

Minister Visser (IenW) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de Waddenzee.

Lees meer

Het jaarboekje Wadden in Beeld is weer verschenen. Het boekje benoemt en duidt nu voor de 6e keer opvallende trends uit de natuur, in het landschap,…

Lees meer

Van 21 t/m 24 oktober presenteren Oerol en de Waddenacademie het Waddenlaboratorium met een Symposium, Oerol Colleges, Veldwerk en de…

Lees meer
Luchtfoto van dijk en wad nabij Ternaard. Foto: Beeldbank RWS-Joop van Houdt

Op verzoek van de vaste commissie voor EZK van de Tweede Kamer heeft de Waddenacademie onafhankelijk juridisch advies uitgebracht ten aanzien van de…

Lees meer
Geulen en droogvallende platen. Foto: TS

Er is al veel gezegd over het recente (6e) IPCC rapport, het eerste deel van een drieluik dat de veranderingen in ons klimaatsysteem beschrijft.…

Lees meer

Nieuw artikel van waddencorrespondent Tjesse Riemersma

Lees meer

We hebben het vaak over de “onschatbare waarde” van de natuur van het Waddengebied. Natuur die gevierd wordt in kunst, boeken en films, maar ook de…

Lees meer

De notitie is geschreven door de Waddenacademie op verzoek van het samenwerkingsverband Parlement en Wetenschap.

Lees meer

Zilt: zoeter dan zeewater, maar zouter dan brak

Lees meer