Nieuws

Straatbeeld in Hollum Amleand. Foto: JoachimKohlerBremen, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Berichten over ‘versylting’ en woningnood wijzen op verregaande gentrificatie op de Waddeneilanden. In dat geval zouden, net als in veel historische…

Lees meer
Coverbeeld werkprogramma 2021. Beeld: Robert-Jan Geerts

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in de vergadering van 26 november jl. het werkprogramma 2021 van de Waddenacademie vastgesteld.

Lees meer
Dijk langs de Groninger kust. Foto: Joop van Houdt, beeldbank RWS

Aan het project ‘levende dijken', is een bedrag van 1,9 miljoen toegekend. Dr.ir. Bars Borsje van de Universiteit Twente (faculteit ET, Marine and…

Lees meer
Publicatie Migratiedynamiek op de Waddeneilanden

Een van de speerpunten binnen de portefeuille Cultuurhistorie van de Waddenacademie is het onderzoek naar de aard, de omvang en de ontwikkeling van de…

Lees meer

Extreme hitte, temperatuurstijging en zeespiegelstijging kunnen de belangrijkste stressfactoren zijn van klimaatverandering, die gevolgen zal hebben…

Lees meer
Jonge gewone zeehond op de dijk. Foto AB

Er zijn in augustus 2020 28.352 gewone zeehonden geteld in de Deense-Duitse-Nederlandse Waddenzee en Helgoland. In de internationale Waddenzee is de…

Lees meer
15th International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS)

The event is postponed to 30 November - 03 December 2021

Lees meer
Wadlopen moet ook mogelijk blijven voor toekomstige generaties. foto: Thea Smit

Het Waddengebied wordt op dit moment onvoldoende beschermd voor toekomstige generaties. De natuurwaarden staan niet centraal en dat zou wel moeten,…

Lees meer
Cover tijdschrift Landschap-special Eems-Dollard 2050

In het laatste nummer van LANDSCHAP, tijdschrift voor landschapsonderzoek, staat het Eems-Dollard-estuarium centraal. Het nummer is gemaakt in…

Lees meer
Straatbeeld in het Groningse Winsum met voorzieningen als bakker, supermarkt en apotheek. Foto: TS

Richard Rijnks promoveert op 8 oktober op het proefschrift 'Subjective well-being in a spatial context'

Lees meer
Jouke van Dijk, directeur en portefeuillehouder Economie Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse, Rijksuniversiteit Groningen.

Interview Platform31 met Jouke van Dijk, directeur en portefeuillehouder Economie Waddenacademie en hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse,…

Lees meer
Tijdschrift Geografie special de Wadden

Het tijdschrift geografie heeft in nauwe samenwerking met de Waddenacademie een special uitgegeven over het Waddengebied.

Lees meer
Flyer Waddenacademie vraagbaak voor Statenleden

De leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland, Fryslân en Groningen vertegenwoordigen de inwoners van de Waddenprovincies en bepalen mede het…

Lees meer
Katja Philippart benoemd tot nieuwe directeur van de Waddenacademie

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft besloten om prof.dr.ir. Katja Philippart te benoemen tot nieuwe directeur van de Waddenacademie.

Lees meer
Luchtfoto van het Wad bij Zwarte Haan. Tot aan Ameland zijn meerdere ecotypes te vinden, zoals lage en hoge kwelders en een pionierszone. En onder water zowel hoog- als laagdynamische gebieden. Foto: Rijkswaterstaat

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Rick…

Lees meer
Pieter van Beukering is benoemd tot portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie per 1 januari 2021. Foto: Marieke Wijntjes_VUAmsterdam

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 28 augustus jl. prof.dr. Pieter van Beukering benoemd tot portefeuillehouder…

Lees meer
De nieuwe exotische worm polyadora websteri. Foto: Dagmar Lackschewitz

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van David…

Lees meer
Kwelders langs de noordkust van Groningen. Foto: TS

In recent onderzoek van Wageningen Marine Research is de lange-termijnontwikkeling van kwelders in de Waddenzee in de periode 1960-2018 in beeld…

Lees meer
Ecotopenkaart Waddenzee. Bron: Rijkswaterstaat

Met toepassing van innovatieve technieken is een eerste volledige zoute ecotopenkaart van de Waddenzee opgeleverd, die jaarlijks wordt geüpdatet.

Lees meer
Victor de Jonge. Foto Zwanette Jager

Op 7 mei 2020 overleed geheel onverwacht professor dr. Victor N. de Jonge. Hij was als marien ecoloog betrokken bij het onderzoek in het Waddengebied.…

Lees meer
De eilandgemeenten, zoals Ameland doen het beter dan de haven- en vastelandgemeenten. Foto: Harry Muermans via Saxifraga

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van John…

Lees meer
Cisca Wijmenga. Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Per 1 augustus is prof.dr. Cisca Wijmenga benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het…

Lees meer
Dokkumer Grootdiep. Foto: CrazyPhunk - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3481369

Van de hordes toeristen die naar de eilanden trekken, profiteren de Friese en Groningse kusten veel te weinig. Volgens Jouke van Dijk, zelf uit…

Lees meer
In 2019 is de dijk bij de Eems-Dollard verhoogd. Bij extreme zeespiegelstijging wordt het steeds moeilijker om de dijken hoger te maken. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jantsje van…

Lees meer
de MSC ZOE verloor 342 containers ten noorden van de Waddeneilanden in januari 2019. Foto: Kustwacht

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag het rapport het rapport ‘Veilig containertransport ten noorden van de Waddeneilanden. Lessen na het…

Lees meer
Cover van Wadden in beeld 2019

Bevolkingskrimp Waddengebied gestopt en Ameland erg duurzaam

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends…

Lees meer
Cover rapport Weerbare Waddenkust

De Waddenacademie heeft een multidisciplinair projectteam gevraagd onderzoek te doen naar nieuwe, zo nodig radicaal andere waterveiligheidsontwerpen…

Lees meer
Wonen, werken en recreëren langs de randen van het wad. Foto: Jouke van Dijk

De Waddenacademie is op zoek naar een portefeuillehouder Economie voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 1 juli 2020.

Lees meer
Een nog lege strandtent op Schiermonnikoog. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjon de…

Lees meer
De video opnamen van het webinar over duurzaam toerisme zijn nu te bekijken.

Het 24e symposium van de Waddenacademie dat werd georganiseerd in samenwerking met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad LINK, Provincie…

Lees meer