Nieuws

De garnalenvisserij heeft een meetbaar effect op het ecosysteem, door bodemberoering, bijvangsten en verstoring. Die effecten zijn niet overal even…

Lees meer

Op 19 september heeft demissionair Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2024 'Nu voor later' aangeboden aan de…

Lees meer

Er staan vuurtorens in alle Nederlandse Waddenprovincies: zowel op de eilanden als op het vasteland. Behalve in Groningen. Daar is geen enkele…

Lees meer

Nieuw artikel van de Waddencorrespondent. Waterstaatkundig ingenieur Johan van Veen voorspelde de Watersnoodramp van 1953 en legde de basis voor het…

Lees meer

Het Waddenfonds, de Waddenacademie en de Landschapstriënnale organiseren in september vier Waddencafés voor en door jongeren in Leeuwarden, Holwerd,…

Lees meer

Utrecht University and Deltares are seeking a PhD candidate for WadSED, a large project on the Wadden Sea tidal basins and the Western Scheldt…

Lees meer
Luchtfoto Rottumerplaat. Foto: Beeldbank RWs Joop van Houdt

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) in Wilhelmshaven, Duitsland zoekt een directiesecretaris

Lees meer

Maritiem archeologen deden de afgelopen twee maanden nabij Texel onderzoek naar het het scheepswrak Burgzand Noord 9, een achterschip van vermoedelijk…

Lees meer

De programmalijn Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) financiert onderzoeksprojecten van kennisketenbrede, interdisciplinaire consortia waarin ook…

Lees meer
Foto: Bart van der Schagt

Waddencorrespondent Sanne Meijer duikt in de wereld van pelgrims en bedevaartsoorden.

Lees meer

Het Waddenfonds maakte woensdag bekend dat de projecten Waakvogels en Wij & Wadvogels (Fase II) respectievelijk 2,2 en 3 miljoen Euro subsidie…

Lees meer

In het weekend van 23 tot 25 juni vond het eerste weekend van Wadden Jongeren Netwerk plaats, hierin wisselde een groep jongeren hun gedachtes en…

Lees meer

Een NWA-ORC onderzoekssubsidie van 5 miljoen euro gaat naar het project SOURCE: Sand nOURisment strategies for sustainable Coastal Ecosystems Dit…

Lees meer

Taskforce Deltatechnologie organiseerde in samenwerking met Circulair Friesland, Wetterskip Fryslân en de Waddenacademie op donderdag 22 juni een…

Lees meer

In de afgelopen zes zomers, zaten er maar liefst vijf met veel sterfte onder de kokkels in de Waddenzee. Die sterfte trad steeds enkele weken op nadat…

Lees meer

Waddencorrespondent Sanne Meijer duikt in de gewelddadige geschiedenis van piraten en watergeuzen in het nu zo vredige waddengebied.

Lees meer

Archeologen en studenten van de Universiteit van Amsterdam gaan op Terschelling samen met bewoners op zoek naar de geschiedenis van Terschelling in…

Lees meer

Nieuw artikel van de Waddencorrespondent. De nationale regenton – het IJsselmeer – zal niet altijd meer vol genoeg zitten. Hoe maakt de Waddenkust…

Lees meer

Oerol en de Waddenacademie koppelen in 2023 kunstenaars en wetenschappers aan elkaar in het spoedberaad. Een samenwerking die al bestaat sinds 2012.

Lees meer

Op 25 mei 2023 neemt secretaris Ruud de Jong afscheid van het Omgevingsberaad Waddengebied. Hij gaat met pensioen.

Lees meer

Nieuw artikel van de Waddencorrespondent. Het Waddengebied kent een lange historie van Pinksterfeesten. Al in de achttiende eeuw werden maatregelen…

Lees meer

Max Gräfnings deed onderzoek naar een methode om velden van droogvallend groot zeegras (Zostera marina) in de Nederlandse Waddenzee te herstellen.

Lees meer

Het tijdschrift De Levende Natuur is een tweemaandelijks verschijnend tijdschrift dat informeert over onderzoek, beheer en beleving van de natuur in…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in de vergadering van 11 mei 2023 het werkprogramma 2023 en bijbehorende begroting van de…

Lees meer

Onderzoekers worden opgeroepen om voorstellen in te dienen voor de call ‘Climate & Cultural Heritage (CCH): Collaborative research to address urgent…

Lees meer
Cover Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026

Het Bestuurlijk Overleg Waddengebied heeft in haar overleg van 23 februari 2023 het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 vastgesteld. Hiermee…

Lees meer

Rijkswaterstaat en Deltares lanceerden in april 2023 de Digitale Systeemrapportage Wadden. De Digitale Systeemrapportage is een instrument om…

Lees meer

Stinzenplanten horen bij het Waddenkustgebied. Deze bijzondere siergewassen werden er tussen 1650 en 1750 grootschalig geïntroduceerd. Sanne Meijer,…

Lees meer

NWO publiceert in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) de Nederlands-Duitse call ‘Inzicht in complexe drukfactoren op de Waddenzee en…

Lees meer