Nieuws

Marjolijn Haasnoot van Deltares en Katja Philippart in het deskundigenpanel tijdens de debatavond over zeepsiegelstijging en de Wadden

De Waddenvereniging en de Balie organiseerden op 5 november een debatavond over de gevolgen van zeespiegelstijging voor de Waddden in Amsterdam.

Lees meer
Aangespoelde en opengeslagen container afkomstig van de MSC Zoe op het strand van Terschelling. Foto: Frank Kruk

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lutz Jacobi,…

Lees meer
Cover rapport Object‐based remote sensing van benthische macrofauna in de Waddenzee, een verkennend onderzoek

In het kader van de Basismonitoring Wadden brengt het project SIBES (Synoptic Intertidal Benthic Survey) jaarlijks de sedimentkarakteristieken en de…

Lees meer
Veel plastics aanwezig in verzameld afval op een wadplaat. Foto: Nienke Dijkstra Stichting Doe eens Wad

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Floris van…

Lees meer
Foto: Stefanie Korswagen

Recent zijn nieuwe extreme klimaatscenario’s uitgewerkt voor zeespiegelstijging in Nederland. Wat betekent dit voor de Friese waddenkust die bekend…

Lees meer
Deelnemers tijdens de workshop op Terschelling

Op 19 september jl. organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met Wolfs Company voor ruim 20 deelnemers, afkomstig van zowel Terschelling als de…

Lees meer

On 15 September 2019 Bernard Baerends took up his post as the new Executive Secretary to the Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) in Wilhelmshaven

Lees meer
Aardappelteelt in het noorden van Friesland. Foto Jan vander Straaten Saxifraga

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pier…

Lees meer
Wadlopen in hetWerelderfoed Waddenzee. Foto: Hans Braxmeijer via pixabay

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjen Kok,…

Lees meer
Saline Futures Conference 10 t/m 13 september in Leeuwarden

Saline Futures Conference - dinsdag 10 t/m vrijdag 13 september - Van Hall Larenstein

Lees meer