Nieuws

Cover Klimaatsignaal 21

Op 25 oktober verscheen Klimaatsignaal ‘21 waarin het KNMI rapporteert hoe het klimaat in Nederland steeds sneller verandert.

Lees meer
Beeld: Harry Cock

Nieuw artikel in Noorderbreedte van Waddencorrespondent Tjesse Riemersma

Lees meer

Op 1, 8 en 15 oktober besteedde het TV programma Vroege Vogels aandacht aan onderzoek in het Waddengebied in drie uitzendingen over Zandplaat Richel,…

Lees meer

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Waddenacademie een reflectie geschreven op het onderzoek ‘Innovatieve…

Lees meer

Minister Visser (IenW) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de Waddenzee.

Lees meer

Het jaarboekje Wadden in Beeld is weer verschenen. Het boekje benoemt en duidt nu voor de 6e keer opvallende trends uit de natuur, in het landschap,…

Lees meer

Van 21 t/m 24 oktober presenteren Oerol en de Waddenacademie het Waddenlaboratorium met een Symposium, Oerol Colleges, Veldwerk en de…

Lees meer
Luchtfoto van dijk en wad nabij Ternaard. Foto: Beeldbank RWS-Joop van Houdt

Op verzoek van de vaste commissie voor EZK van de Tweede Kamer heeft de Waddenacademie onafhankelijk juridisch advies uitgebracht ten aanzien van de…

Lees meer
Geulen en droogvallende platen. Foto: TS

Er is al veel gezegd over het recente (6e) IPCC rapport, het eerste deel van een drieluik dat de veranderingen in ons klimaatsysteem beschrijft.…

Lees meer

Nieuw artikel van waddencorrespondent Tjesse Riemersma

Lees meer

We hebben het vaak over de “onschatbare waarde” van de natuur van het Waddengebied. Natuur die gevierd wordt in kunst, boeken en films, maar ook de…

Lees meer

De notitie is geschreven door de Waddenacademie op verzoek van het samenwerkingsverband Parlement en Wetenschap.

Lees meer

Zilt: zoeter dan zeewater, maar zouter dan brak

Lees meer

Het Waddengebied kent vele bijzondere woorden. Het woord ‘wad’ is zelfs het oudste bekende Nederlandse woord! Om die woorden in het zonnetje te zetten…

Lees meer

Er komt een meerjarige kennisagenda voor het Waddengebied. Kennis is van groot belang voor het ontwikkelen van beleid en het beheren van het gebied.…

Lees meer

Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen, onder meer voor de landbouw. Nederland zal zich moeten voorbereiden op toenemende verzilting, schrijft…

Lees meer

In de klassiekerreeks van de Waddenacademie verscheen op 26 augustus een nieuw boek: Journey- The Trilateral Wadden Sea Cooperation 1987-2014 a…

Lees meer

Toerisme op Ameland verandert in rap tempo. Door stijgende prijzen blijft de ‘toerist met kleine beurs’ aan wal, zo schreef waddencorrespondent Tjesse…

Lees meer

Nieuw boek verschenen met meer dan 30 artikelen geschreven door sprekers op de SalFar conferentie: Saline Futures in Leeuwarden in 2019. Het boek is…

Lees meer

De visstand in de Waddenzee is al langer een punt van zorg. Maar wat moeten we hieraan doen? Duitsland, Denemarken en Nederland hebben al in 2010 met…

Lees meer

Op 10 juli werd in Museum Kaap Skil op Texel het (kook)boek Lekker Wads gepresenteerd.

Lees meer

Op de Staatsbosbeheer-post van de Engelsmanplaat beschermen vrijwilligers van de Wadwacht de rust. Zo kunnen de vogels en zeehonden ongestoord…

Lees meer

Op verzoek van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en de Waddenacademie heeft dr. Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent klimaatadaptie en…

Lees meer

In 2020 raakten meer dan tweehonderd families hun stacaravan op Ameland kwijt. Daar komt steeds minder plek voor mensen die weinig willen of kunnen…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Siart Smit,…

Lees meer

Vliegverkeer verstoort scholeksters, maar heeft meestal geen effect op hun overleving. Proefschrift Henk-Jan van de Kolk is opgenomen in het overzicht…

Lees meer

In IP - Vakblad voor informatieprofessionals verscheen een artikel van Anneke de Maat over het Datahuis Wadden

Lees meer

Van 14 -18 juni 2021 vindt het ISISA congres Islands of the World XVII: Sharing Lessons, sharing Stories plaats. Het congres wordt gehost door het…

Lees meer

Genootschap Onze Taal en de Waddenacademie organiseren de verkiezing van hét Waddenwoord - het woord dat het Waddengebied in al zijn verscheidenheid…

Lees meer

In januari 2019 verloor de MSC Zoe tijdens een storm containers met lading boven de Waddeneilanden. In juni 2019 bracht de Waddenacademie een…

Lees meer