Seed to meadow - developing intertidal seagrass restoration

Auteur: Max Gräfnings
Datum: 23 mei 2023
Universiteit: Rijskuniversiteit Groningen

Succesvol herstel biodiverse zeegrasvelden in de Waddenzee  

Zeegrassen vormen de basis van biodiverse ecosystemen in ondiepe kustzeeën over de hele wereld. Helaas zijn deze waardevolle ecosystemen de laatste eeuw sterk achteruitgegaan en bescherming van zeegrasvelden is dus urgent. Max Gräfnings ontwikkelde een succesvolle methode om velden van droogvallend groot zeegras (Zostera marina) in de Nederlandse Waddenzee te herstellen.

Gräfnings: 'Hiervoor maakten we gebruik van een toegepaste en iteratieve benadering waarvoor een nieuwe, herstelmethode werd ontwikkeld waarbij zeegraszaad vermengd met modder in het sediment wordt gespoten met kitspuiten. Door deze innovatieve methode te combineren met slimme ruimtelijke aanplantontwerpen konden we uiteindelijk op een efficiënte manier zeer hoge plantdichtheden (~60 planten/m²) herstellen. Onze herstelproeven resulteerden niet alleen in de vestiging van een groot zeegrasveld op het wad rondom Griend, maar zorgden ook voor een snelle biodiversiteitswinst van bodemdieren in de herstelde zeegrasvelden. Daarnaast vonden we ook dat juist ook het voorkomen van bepaalde bodemdieren uitsluitsel kan geven over de geschiktheid van een locatie voor het wel of niet voorkomen van zeegras. Deze informatie kan helpen bij het verbeteren van kansenkaarten voor zeegrasherstel en -bescherming. De resultaten gepresenteerd in dit proefschrift laten niet alleen zien dat droogvallend zeegrasherstel in de Waddenzee mogelijk is, maar dat het zelfs efficiënt en heel effectief kan zijn. Deze bevindingen worden bevestigd door het herstel van het grootste droogvallende zeegrasveld ter wereld (meer dan een miljoen planten verspreid over >650 ha) in de Nederlandse Waddenzee als gevolg van de herstelproeven die in het kader van dit proefschrift zijn uitgevoerd.'

Download het proefschrift Seed to meadow - developing intertidal seagrass restoration via de website van de Universiteit Groningen.