Spring naar hoofd-inhoud

De Wadden in vogelvlucht aangeboden op Deltacongres

Op 9 november werd op het Deltacongres in Groningen "De Wadden in vogelvlucht" gepresenteerd. De publicatie van de Waddenacademie geeft een kort en bondig overzicht van alles wat er speelt in het Waddengebied, voor alle mensen die samenwerken aan een mooier Waddengebied. Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, overhandigde het eerste exemplaar aan de Deltacommissaris Peter Glas.

Katja Philippart overhandigde het eerste exemplaar van Wadden in vogelvlucht aan Deltacommissaris Peter Glas

Katja Philippart overhandigde het eerste exemplaar van "De Wadden in vogelvlucht" aan Deltacommissaris Peter Glas

Cover De Wadden in vogelvlucht. Achtergrondfoto: Flying Focus

Het Waddengebied is een complex gebied, met tal van regionale functies, activiteiten, belangen en organisaties. Het is de Waddenzee die het Waddengebied anders maakt dan andere Nederlandse gebieden. Het landschap van het vasteland en de eilanden draagt, in de vormen van dijken, dammen, terpen en polders, de sporen van mensen die al meer dan duizend jaar leven op de grens tussen land en zee.  En de Waddenzee zelf is, vanwege haar unieke universele waarde, in 2009 aangewezen als Werelderfgoed.

Motor van dynamiek

De Waddenzee is ook een belangrijke motor van de grote dynamiek in het bredere Waddengebied. Om te beginnen een dynamiek van tij, stormvloeden en versnelde zeespiegelstijging die regelmatig onderhoud en aanpassingen van de kustverdediging vereisen. De Waddenzeehavens vormen de verbindingen voor mensen, grondstoffen en goederen tussen de Noordzee, de eilanden en het achterland. De schoonheid van het gebied leidt tot een grote toestroom van toeristen met gevolgen voor de lokale leefbaarheid. De innovaties in de maritieme sector en de mariene wetenschappen vragen om een continue actualisering van onderwijs en onderzoek. Al deze zaken komen terug in dit boekje: de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied (die nog steeds doorwerkt in de huidige dynamiek), natuurwaarden en ecosysteemdiensten van de Waddenzee, het beleid en bestuur, de beoogde transities en de Wadden-specifieke onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Katja Philippart: “De Wadden in vogelvlucht geeft het overzicht waar veel mensen om vroegen. Als Waddenacademie hopen we dat deze informatie behulpzaam is voor allen die bezig zijn met de toekomst van het Waddengebied”.

In de digitale versie van “De Wadden in vogelvlucht” zijn linken opgenomen in de uitgebreide bronnenlijst.

Download: De Wadden in vogelvlucht (pdf 8,8 Mb)

Bekijk alle publicaties van de Waddenacademie.