Spring naar hoofd-inhoud

Eindpresentatie masterplan ‘Gouden land’

Op woensdag 28 november 2018 werd in de Victoriuskerk van Pingjum het masterplan ‘Gouden land’ gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Kaartje uit Masterplan Gouden land

Het bijzondere van het plan is dat de vijf dorpen in het gebied van de Marneslenk; Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich gezamenlijk het initiatief hebben genomen om na te denken over de toekomst van het oeroude gebied tussen Harlingen en Bolsward. Masterplan ‘Gouden land’ koppelt grote maatschappelijke opgaven van ‘bovenaf’ (klimaatverandering, biodiversiteit, cultuurtoerisme) aan allerlei ideeën en inspirerende initiatieven van ‘onderop’ (tentoonstellingen, routes, landart). Het masterplan is in die zin een voorbeeld van Gebiedsontwikkeling 2.0, waarin – in de geest van de nieuwe Omgevingswet – draagvlak en daadkracht elkaar kunnen versterken.

Lees het volledige Masterplan ‘Gouden land, visie op de toekomst van de Marneslenk en omgeving' (pdf 5 Mb).

De Leeuwarder Courant besteedde ook aandacht aan de presentatie van het Masterplan in het artikel: Vijf dorpen uit de Lytse Bouhoeke zetten 'vergeten Marneslenk' in spotlights