Spring naar hoofd-inhoud

De Europees- en Internationaalrechtelijke status van de Waddenzee

Een analyse van de relevantie van EU-richtlijnen en internationale verdragen voor de bescherming en het beheer van de Waddenzee met een doorkijk naar de Nederlandse implementatie

Cover rapport De Europees- en Internationaalrechtelijke status van de Waddenzee. Foto: Kees Bastmeijer

In nauwe afstemming en samenwerking met de ministeries van LNV en IenW heeft Rijkswaterstaat de Waddenacademie gevraagd een onderzoek uit te voeren om helderheid te bieden over de relevantie van bestaande internationale en Europese juridische regimes voor de bescherming en het beheer van de Waddenzee. De Waddenacademie is daartoe de samenwerking aangegaan met academici en juridisch adviseurs met een hoge expertise op het gebied van de belangrijkste internationale verdragen en EU-richtlijnen die op de Waddenzee van toepassing zijn.

Dit rapport is de eindrapportage van het gezamenlijke werk. Het geeft een overzicht van de voor de Nederlandse Waddenzee en de Eems-Dollard geldende internationale verdragen en EU-richtlijnen op het gebied van natuur en water, en de daaruit voortvloeiende doelen, verplichtingen en verboden.

Auteurs: Bastmeijer, K, L. Boerema, H. Kasper Gilissen, F. Kistenkas, L. Miltenburg, M. Van Rijswick, A. Trouwborst, J.M. Verschuuren & W. Zwier

Preprint 2023

Download:

De Europees- en Internationaalrechtelijke status van de Waddenzee (pdf 7,3 Mb)

Het rapport wordt in 2024 uitgegeven als boek bij Boom Juridische Uitgevers. Alle hoofdstukken zijn als preprint op deze pagina afzonderlijk te lezen.