Spring naar hoofd-inhoud

Factsheet Samenstelling Raden en Colleges Waddengebied

Cover factsheet samenstalling raden en colleges waddengebied

Deze factsheet geeft een overzicht van de samenstelling van de raden en colleges van de vijf Waddeneilanden en de negen Waddenkustgemeenten. Duidelijk wordt dat de opmars van de lokale partijen, die al zeker een kwarteeuw aan de gang is, doorzet, ook in het Waddengebied. Van de in totaal 310 zetels die op de Waddeneilanden en Waddenkustgemeenten bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 te verdelen waren gingen er 160 (52%) naar lokale partijen.

Auteur: Meindert Schroor

Factsheet 2022-04

Download

Factheet Samenstelling Raden en Colleges Waddengebied (pdf 0,5 Mb)