Spring naar hoofd-inhoud

Plastic in de Waddenzee: probleemverkenning en mogelijke oplossingsstrategieën

Quickscan

Cover quickscan Plastic in de Waddenzee: probleemverkenning en mogelijke oplossingsstrategieën

De bronnen van plastic, de samenstelling ervan, de ecologische risico’s en mogelijkheden om de bedreigingen van het plastic te verminderen komen in deze quickscan, opgesteld in opdracht van het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied, aan de orde.

De quickscan is een eerste (en zeker niet complete) analyse van de plastic problematiek in de Waddenzee. Doel van de quickscan is het leveren van een bijdrage aan de discussie over de meest effectieve en efficiënte oplossingsstrategieën om plasticvervuiling in het Waddengebied te voorkomen en te verminderen , met inzet van middelen vanuit het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied.

Auteurs: Bram van Duinen, Erik van Sebille, Bart Koelmans, Annemarie van Wezel

Quickscan 2022-03

Download

Plastic in de Waddenzee: probleemverkenning en mogelijke oplossingsstrategieën (pdf 0,9 Mb)