Spring naar hoofd-inhoud

Toetsing van activiteiten aan de uitzonderlijke universele waarde (Outstanding Universal Value) van de Waddenzee als Werelderfgoed

Coverbeeld memo Toetsing van activiteiten aan de uitzonderlijke universele waarde van de Waddenzee als Werelderfgoed

In het kader van de discussie over het project gaswinning Ternaard heeft het Werelderfgoedcomité kritiek geuit omdat niet is getoetst op de gevolgen van het project voor de uitzonderlijke universele waarde (Outstanding Universal Value(OUV)) van de Waddenzee als Werelderfgoed.

Naar aanleiding van dit punt heeft het ministerie van LNV de Waddenacademie de volgende vraag voorgelegd: Wordt met toetsing van activiteiten aan het Natura 2000-regime ook invulling gegeven aan de toetsing aan de OUV en worden eventuele gebreken opgelost in het stelstel van de Omgevingswet?
De Waddenacademie heeft deze vraag beantwoord in een korte notitie aan LNV. In de notitie wordt een juridisch perspectief (eisen aan en reikwijdte van de toetsing volgens N2000 en de Omgevingswet) gecombineerd met een eerste toetsing van de OUV op basis van een recent door UNESCO gepubliceerde handleiding.

Auteurs: Bastmeijer, C.J. & C.J.M. Philippart

Memo 2024-01

Download:

Toetsing van activiteiten aan de uitzonderlijke universele waarde (Outstanding Universal Value) van de Waddenzee als Werelderfgoed (pdf 0,9 Mb).