Spring naar hoofd-inhoud

Impressie van het symposium op 9 en 10 december

Dag 1: Werken en leven in het waddengebied

Dag 2: De kennisagenda van de Waddenacademie, stand van zaken van de implementatieplannen

fotografie: Zwanette Jager (www.ziltwater.eu)