Spring naar hoofd-inhoud

Presentaties Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

Hieronder vindt u de video-opnames en de pdf's van alle presentaties van de eerste dag van het Symposium "Hoe rijk is de Waddenzee?" op 23 mei 2017 in de Hoekstien in Nes. Bekijk ook het inhoudelijke verslag van beide dagen.

Opening

Jouke van Dijk, directeur Waddenacademie: Welkom, mede namens Programma naar een Rijke Waddenzee
Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie Waddenacademie, dagvoorzitter:
Introductie van het programma/streefbeeld Rijke Waddenzee
[Video]

BLOK 1 De Basis: slib en zand

Albert de Hoop, burgemeester Ameland:
De vaargeul naar Ameland; over verslibbing, baggeren en praktische oplossingen (pdf 2,3 Mb)
[Video]

Nathanaël Geleynse (morfoloog bij ARCADIS) namens Jelmer Cleveringa:
Een natuurlijke sedimenthuishouding voor veiligheid, bereikbaarheid en natuur (pdf 3,9 Mb)
[Video]

Vragen uit de zaal en plenaire discussie [Video]

BLOK 2 De rijke hoekstenen: schelpdieren, schaaldieren en vis

Addy Risseeuw, secretaris van PO Mosselcultuur en Barbara Holierhoek, voorzitter vissersverenigingen Ons Belang en Hulp in Nood:
Hoe staat het met de visserij op schelpdieren, schaaldieren en vis in de Waddenzee?
[Video]

Ingrid Tulp, onderzoeker Wageningen Marine Research:
Trends in de schaaldieren en visserij in de Waddenzee in de afgelopen vijftig jaar (pdf 6,6 Mb)
[Video]

Henrice Jansen, namens Karin Troost, onderzoeker Wageningen Marine Research:
Trends in de schelpdieren in de Waddenzee in de afgelopen vijftig jaar (pdf 2,4 Mb)
[Video]

Vragen uit de zaal en gesprek van Katja Philippart met Addy Risseeuw en Barbara Holierhoek/plenaire discussie n.a.v. Blok 2
[Video]

BLOK 3 Trekkende en broedende vogels

Manon Tentij, programmamanager Vogelbescherming Nederland:
Hoe gaat het met de vogels in het waddengebied? (pdf 4,7 Mb)
[Video]

Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie RUG: De Flyway Waddenzee:
Hoe staat het met ‘de onmisbare schakel’ Waddenzee voor de trekvogels? (pdf 7,5 Mb)
[Video]

BLOK 4 Havens en een rijke Waddenzee

Bart Kuipers, haveneconoom Erasmus Universiteit Rotterdam:
De economische betekenis van de Waddenzeehavens (pdf 4,2 Mb)
[Video]

Gesprek van Katja Philippart met Arjen Bosch, secretaris Raad van Advies Waddenzeehavens:
Hoe dragen de Waddenzeehavens bij aan de rijkdom van de Waddenzee?
[Video]

Vragen uit de zaal en plenaire discussie
[Video]

BLOK 5 Hoe speelt de waterrecreatie sector in op de rijke Waddenzee?

Kor Wijngaarden, voorzitter Wadvaarders:
Kunnen recreatievaart en natuur elkaar in de Waddenzee versterken? (pdf 5,6 Mb)
[Video]

Michiel Firet, programmamanager Wadden Staatsbosbeheer:
Een reflectie van een natuurbeheerder (pdf 7 Mb)
[Video]

BLOK 6 Plenaire zaaldiscussie

Plenaire zaaldiscussie  Wat vinden we van de rijkdom van de Waddenzee?
[Video]

Katja Philippart: enkele afsluitende woorden en afronding
[Video]