Spring naar hoofd-inhoud

Presentaties 24 juni

Ochtendprogramma:

Ir. Hendrik Oosterveld: Dertig jaar beleid in het waddengebied; enkele overpeinzingen (pdf 0,7 Mb)

Drs. Kees van Es (LNV): Programmanager: Het Programma Naar een rijke waddenze; achtergrond, kennisvragen en stand van zaken (pdf 0,1 Mb).

Ing. Wim Schoorlemmer (LNV): Programmamanager: Het Deltaprogramma Wadden; achtergrond, kennisvragen en stand van zaken (pdf 3,2 Mb).

Dr. Brigit Janssen-Stelder (RWS): Omgevingsmanager project 'Toekomst Afsluitdijk': De toekomst van de afsluitdijk; achtergrond, kennisvragen en stand van zaken (pdf 3,7 Mb).

Dr. Marcel Tosserams M.Sc (RWS): Projectmanager KRW uitvoeringsprogramma Noord-Nederland: De Kaderrichtlijn Water; achtergrond, kennisvragen en stand van zaken (pdf 1 Mb).

Middagprogramma:

Prof.dr. Han Olff (RUG): Waddensleutels; achtergrond, kennisvragen en stand van zaken (pdf 6 Mb)).

Dr. Erik van Dijk (Vereniging Kust en Zee - EUCC): Mosselwad; achtergrond, kennisvragen en stand van zaken (pdf 7,4 Mb).

Prof.dr. Hans Mol (Fryske Akademy): HISGIS; Historische Basiskaart Groninger Kustgebied; achtergrond, kennisvragen en stand van zaken. (pdf 1,5 Mb)