Verkenningen

De Waddenacademie heeft bij het opstellen van de integrale kennisagenda een aantal ondersteunende verkenningen en achtergrondstudies uitgebracht. Daarnaast is een aantal aanvullende studies uitgevoerd die ook in dit overzicht zijn opgenomen. Ook in de toekomst zullen op geselecteerde onderwerpen verkennende literatuurstudies worden uitgevoerd.

De verkenningen zijn ook opgenomen in de Publicatielijst Waddenacademie

Hoofdstuk 2.1 Geowetenschap:
Publicatie 2009-02
De ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte (position paper Geowetenschap) (pdf 6,3 Mb)
Auteur: H. Speelman et al. (eds.)

Hoofdstuk 2.2 Ecologie:
Publicatie 2009-03
(Natuur)behoud in een veranderende wereld (position paper Ecologie) (pdf 2,7 Mb)
Auteurs: P. M.J. Herman et al.

Hoofdstuk 2.3 Maatschappij en Cultuurhistorie
Publicatie 2009-04
Geschiedenis,herinnering en beleving Naar een cultuurhistorische en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksagenda voor het waddengebied (pdf 2,5 Mb)
Auteur: J. Bazelmans

Hoofdstuk 2.4 Sociale en Ruimtelijke Economie:
Publicatie 2009-05
Analyse van sociaaleconomische problemen in het waddengebied (position paper Sociale en
Ruimtelijke Economie) (pdf 2,8 Mb)
Leading Auteurs: J. van Dijk, H. Folmer

Hoofdstuk 2.5 Planologie:
Publicatie 2009-07
Op het Snijvlak van Risico en Kansen - Over ruimtelijke processen en ontwikkelingen van het Waddengebied (pdf 2,7 Mb)
Auteurs: S. Hartman, G. de Roo

Hoofdstuk 2.6 Klimaat en Water:
Publicatie 2009-06
Klimaatverandering en het Waddengebied (position paper Klimaat en Water) (pdf 7,3 Mb)
Auteurs: P. Kabat et al.

Het complete overzicht van alle reeds uitgevoerde en gepubliceerde verkenningen vindt u in het overzicht van alle publicaties van de Waddenacademie of bij de betreffende thema's.