Spring naar hoofd-inhoud

Programma en sprekers

Programmaboekje

Het programmaboekje kunt u downloaden als pdf bestand. Hieronder vindt u ook het complete programma met linken naar de sprekers en organisaties die ze vertegenwoordigen.

Ochtendprogramma

10.00 – 10.05 Marijke Roskam, moderator, opening

10.05 – 10.15 Jouke van Dijk, directeur Waddenacademie

Welkom namens de organiserende partijen en inhoudelijk introductie van de dag

10.15 – 10.40 Jan van der Borg, hoogleraar toerisme KU Leuven

Duurzaam toerisme; een begripsbepaling en de kansen voor met name de vasteland
kust van het Waddengebied

Cultureel ondernemers

10.40 – 11.10 Marijke Roskam interviewt vier cultureel ondernemers in het Waddengebied. Welke potentie zien zij, waar lopen ze tegenaan en wat verwachten ze van de (lokale) overheden:
Mariska Berrevoets (directeur festival Grasnapolsky)
Anke Bijlsma, (theaterondernemer en actrice)
Lammert de Hoop (initiator Santiago aan het Wad)
Joop Mulder (initiator Sense of Place)

11.10 – 11.30 Koffie/theepauze

Ondernemers op het gebied van duurzaam toerisme in het Waddengebied

11.30 – 12.00 Marijke Roskam interviewt vier ondernemers op het gebied van duurzaam toerisme inhet Waddengebied. Welke potentie zien zij, waar lopen ze tegenaan en wat verwachten ze van (lokale) overheden:
Neeltje van den Boom (eigenaar Boerderij de Diek’n Zeerijp)
Wilbert van de Kamp (CEOmapost, initiator Landgoed Oosterhouw Leens)
Marco Verbeek (supermarktondernemer, initiator Holwerd aan Zee)
Erik Wong (eigenaar Wongema, initiator hotel De Marne)

Bestuurders

12.00 – 12.30 Marijke Roskam interviewt twee lokale bestuurders over de bestuurlijke ambities voor de ontwikkeling van het toerisme in het Waddengebied en de rol die lokale overheden hierin kunnen vervullen:
Harmannus Blok (wethouder gemeente Het Hogeland)
Jeltje Hoekstra (wethouder gemeente Terschelling)

Discussie

12.30 – 12.55 Discussie met de deelnemers aan het webinar over de mogelijkheden en te ondernemen stappen om duurzaam toerisme in het Waddengebied te stimuleren

12.55 – 13.00 Jouke van Dijk sluit het ochtendprogramma af

13.00 – 13.45 Lunch

Middagprogramma

Verdiepende sessies

13.45 – 14.30 Verdiepende sessie 1: Naar een voor duurzaam toerisme interessant aanbod van voorzieningen in het Waddengebied.
Interactieve presentatie met medewerking van Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân en penvoerder Visit Wadden

Welke producten kunnen we ontwikkelen voor de kwaliteitstoerist? En welke rol hebben Omwonenden, Ondernemers, Overheden en Onderwijs bij het ontwikkelen en vermarkten hiervan? Hoe pakken we dit op, nadat we o.b.v. aangepaste Covid19 maatregelen weer (gereguleerd) aan de slag kunnen?

14.30 – 15.15 Verdiepende sessie 2: Ken je bezoeker. Welke data, kennis en informatie een cultureel-toeristisch ondernemer in het Waddengebied nodig heeft en hoe daar aan te komen?
Interactieve presentatie met medewerking van Stefan Hartman, directeur ETFI NHL Stenden Hogeschool

Het domein van de bezoekerseconomie is sterk in ontwikkeling: van sterke groei in de afgelopen jaren met overtoerisme als gevolg, tot vrijwel een stilstand door het coronavirus en bijbehorende maatregelen, en op weg naar een periode van herstel als reizen weer op gang komt. De roep om goed geïnformeerd te zijn om de benodigde strategische keuzes te maken waardoor de bezoeker, het bedrijf en de bewoner profiteert van de bezoekerseconomie is groter dan ooit. Goede informatie begint bij goede monitoring, dataverzameling en data-analyse. Stefan gaat in op de databehoefte, wat ondernemers zelf kunnen doen en hoe partijen de handen in een kunnen slaan om kennisketens te vormen waar zij individueel profijt van hebben.