Wadden cafés

In 2015 ging de Waddenacademie een aantal keer tijdens een zogeheten Wadden café  de Waddenregio in om met bewoners van het gebied het gesprek aan te gaan over zaken die in het gebied spelen.  
Directielid Cultuurhistorie dr. Meindert Schroor startte de avonden voor de pauze met een inleiding over de (cultuur)historie van het gebied waar we die avond te gast waren. Na de pauze ging één van de directieleden van de Waddenacademie in op een specifieke casus die speelt in het betreffende gebied. Er was uiteraard ruimte voor vragen en gelegenheid tot discussie. De avonden werden in goede banen geleid door Bert Looper, directeur van Tresoar.

Een korte terugblik van de wadden cafés en de pdf's van de presentaties vindt u hieronder:

11 mei: Wadden café over economische kansen in de kustregio

Maandagavond 11 mei 2015 werd in Hotel de Gouden Klok in Holwerd het eerste Wadden café gehouden. Ruim 20 belangstellenden kwamen op deze avond naar het café om te luisteren naar de verhalen van Meindert Schroor en Jouke van Dijk, directieleden van de Waddenacademie, respectievelijk portefeuillehouders Cultuurhistorie en Economie. De avond werd in goede banen geleid door Bert Looper, directeur van Tresoar.

Voor de pauze ging Meindert Schroor in op de samenhang tussen de Waddeneilanden, de Waddenzee en de kleistreken die ooit door verschillende zeearmen en riviermondingen van elkaar gescheiden, schiereilanden op zichzelf vormden. Het internationale Waddengebied wordt door bewoners en bezoekers dikwijls als natuurgebied gezien en dan denkt men doorgaans uitsluitend aan de Waddeneilanden en de gelijknamige zee. Minder bekend is dat de kleigebieden van de vaste wal (Duits: Marschen, Deens: Marsken) niet alleen landschappelijk en cultureel een nauwe onderlinge verwantschap tonen, maar ook nog eens door de werking van de zee zijn ontstaan. Ze worden al 2500 jaar bewoond, maar door de bedijkingen is voor veel vastelanders de band met de Waddenzee verbroken. Bekijk de presentatie van Meindert Schroor (pdf 4,5 Mb).

Na de pauze schetste Jouke van Dijk de economische situatie van de regio ten opzicht van de rest van het land.  Samenwerking, krachten bundelen en de unieke producten uit de streek onder de aandacht brengen kan helpen om de economie te versterken. Bekijk de presentatie van Jouke van Dijk (pdf 6,1 Mb).

14 september: Wadden café over dynamisch kust- en eilandbeheer

Maandagavond 14 september 2015 werd in het Natuurcentrum Ameland het tweede Wadden café gehouden. Ruim 30 belangstellenden kwamen op deze avond naar het Natuurcentrum om te luisteren naar de verhalen van Meindert Schroor en Pier Vellinga, directieleden van de Waddenacademie, respectievelijk portefeuillehouders Cultuurhistorie en Klimaat & Water.

Voor de pauze ging Meindert Schroor in op de samenhang tussen de Waddeneilanden, de Waddenzee en de kleistreken die ooit door verschillende zeearmen en riviermondingen van elkaar gescheiden, schiereilanden op zichzelf vormden. Ook de geschiedenis van Ameland kwam hierbij aan bod. Bekijk de presentatie van Meindert Schroor (pdf 9,5 Mb).

Na de pauze schetste Pier Vellinga de klimaatveranderingen, hoe omgegaan wordt met zeespiegelstijging in het waddengebied, en besprak bij voorbeelden van dynamisch kustbeheer op Ameland. Bekijk de presentatie van Pier Vellinga (pdf 4,7 Mb).

Na beide presentaties volgde er een levendige discussie onder leiding van Bert Looper.

Het november nummer van tijdschrift de Amelander besteedde aandacht aan het Wadden café van 14 september. 

12 oktober: Wadden café over bodemdaling in het waddengebied

Maandagavond 12 oktober 2015 werd in het restaurant van Landal Esonstad in Brasseriede Waegh in Anjum het derde Wadden café gehouden. Het gezelschap was zeer geïnteresseerd in de verhalen van Meindert Schroor en Hessel Speelman, directieleden van de Waddenacademie, respectievelijk portefeuillehouders Cultuurhistorie en Geowetenschap.

Voor de pauze ging Meindert Schroor in op de samenhang tussen de Waddeneilanden, de Waddenzee en de kleistreken die ooit door verschillende zeearmen en riviermondingen van elkaar gescheiden, schiereilanden op zichzelf vormden. Ook de geschiedenis van de regio rond het Lauwersmeergebied kwam hierbij aan bod. Bekijk de presentatie van Meindert Schroor (pdf 9,5 Mb).

Na de pauze vertelde Hessel Speelman, vicevoorzitter en portefeuillehouder Geowetenschap als eerste over de ondergrond van het Waddengebied, met ook winning van bijvoorbeeld aardgas en grondwater en de effecten daarvan. Als tweede het ontstaan en de ontwikkeling van het Waddengebied vanaf de laatste ijstijd tot heden. En als derde de morphodynamiek van de Wadden (de klein- en grootschalige sedimentdynamiek) die de grondslag vormt van de status van de Wadden als Werelderfgoed.  Bekijk de presentatie van Hessel Speelman (pdf 10 Mb).

26 oktober: Wadden café over klimaatverandering en de gevolgen voor de waddeneilanden

Maandagavond 26 oktober 2015 werd in informatiecentrum de Noordwester op Vlieland het vierde wadden café gehouden. Een klein, maar zeer geïnteresseerd gezelschap luisterde naar de verhalen van Meindert Schroor en Pier Vellinga, directieleden van de Waddenacademie, respectievelijk portefeuillehouders Cultuurhistorie en Klimaat.

Voor de pauze ging Meindert Schroor in op de samenhang tussen de waddeneilanden, de Waddenzee en de kleistreken die ooit door verschillende zeearmen en riviermondingen van elkaar gescheiden, schiereilanden op zichzelf vormden. Ook de geschiedenis van Vlieland kwam hierbij aan bod. Bekijk de presentatie van Meindert Schroor.

Na de pauze vertelde Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en water over klimaatverandering en de vooruitzichten, hoe om te gaan met zeespiegelstijging in het waddengebied en ging hij in op dynamisch kustbeheer op Vlieland.  Bekijk de presentatie van Pier Vellinga (pdf 4 Mb).

16 november: Wadden café over duurzaam beheer van de Waddenzee

Maandagavond 16 november 2015 werd in Museum Jan Lont in Hippolytushoef het laatste Wadden café gehouden. Ruim 20 belangstellenden kwamen op deze avond naar het museum om te luisteren naar de verhalen van Meindert Schroor en Katja Philippart, directieleden van de Waddenacademie, respectievelijk portefeuillehouders Cultuurhistorie en Ecologie. De zeer levendige discussie werd in goede banen geleid door Bert Looper, directeur van Tresoar.

Voor de pauze ging Meindert Schroor aan dehand van historisch kaartmateriaal in op de geschiedenis van Wieringen. Ook behandelde hij de samenhang tussen de Waddeneilanden, de Waddenzee en de kleistreken die ooit door verschillende zeearmen en riviermondingen van elkaar gescheiden, schiereilanden op zichzelf vormden. Bekijk de presentatie van Meindert Schroor (pdf 9 Mb).

Na de pauze vertelde Katja Philippart over het duurzaam beheer van de Waddenzee vanuit een ecologische bril. De staat van het wad en de verbindingen tussen ecosystemen kwamen aan bod. Ook vertelde Katja over de unieke natuurwaarden en hoe deze te beschermen en te versterken. Bekijk de presentatie van Katja Philippart (df 2,8 Mb).