Spring naar hoofd-inhoud

Biobouwersdag

15 april 2011 Biobouwersdag

Op 15 april 2011 werd in Utrecht een dag georganiseerd met als doel: inzicht krijgen in lopend onderzoek
naar de functie van biobouwers als habitatvormers en sediment stabiliseerders en destabiliseerders, om te bezien waar belangrijke hiaten in kennis, kennisnetwerken en onderzoek zijn en hoe die op te vullen. De biobouwersdag werd georganiseerd door Deltares in opdracht van het Programma "Naar een Rijke Waddenzee".

Biobouwers (ecosystem engineers in het Engels) zijn organismen die direct of indirect hun omgeving zo veranderen dat ze hiermee het habitat voor andere soorten beïnvloeden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds invloed van biobouwers op abiotische factoren in een ecosysteem, zoals bijvoorbeeld: stroming,sedimenthuishouding en nutriënten.Anderzijds zijn er de effecten van structuurvormende organismen (rifbouwers, aquatische planten) die habitat bieden aan andere organismen.

Het programma "Naar een Rijke Waddenzee" (PRW) streeft naar een uitbreiding van het areaal sedimentstabiliserende biobouwers in de Waddenzee. In Nederland lopen er verschillende projecten en programma's waarbinnen onderzoek gebeurt aan het functioneren van biobouwers in aquatische ecosysteem. Het PRW heeft een overzicht laten maken van alle activiteiten op dit gebied binnen Nederland.

Bekijk het verslag van deze dag (inclusief een overzicht van de lopende projecten op dit onderwerp).

In de linkerkolom kunt u alle presentaties bekijken.