Arts & Resilience in a Rural Community

The value of arts-based community activities in resilience-building in Pingjum, northern Netherlands

Door: Gwenda van der Vaart
Datum 26 maart 2018
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Het vraagstuk hoe veerkrachtig(er) te worden is tegenwoordig op zowel maatschappelijk als gemeenschapsniveau belangrijk. Dit proefschrift onderzoekt kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten als potentieel middel voor het opbouwen van veerkracht. Deze focus past bij een trend van de laatste decennia waarin er toenemende aandacht is voor de waarde van kunst voor gemeenschappen, bovenop haar esthetische waarde. Daarnaast sluit het aan bij veerkrachtbeleid dat toegespitst is op de dagelijkse leefwereld en lokale kennis in gemeenschappen. Dit proefschrift is gebaseerd op een participatief onderzoeksproject uitgevoerd in het Nederlandse dorp Pingjum. De participatieve aanpak bestond uit een drietal fasen waarin creatieve en kunst-georiënteerde onderzoeksmethoden zijn gebruikt: wandelinterviews, groepsgesprekken en een creatieve workshop die leidde tot een eendaagse tentoonstelling in het dorpshuis. Door vanuit verschillende perspectieven naar de rol van kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten te kijken, draagt dit proefschrift bij aan het beantwoorden van de vraag hoe gemeenschappen veerkrachtiger kunnen worden.

Download het proefschrift: Arts & Resilience in a Rural Community; The value of arts-based community activities in
resilience-building in Pingjum, northern Netherlands
(pdf 1,7 Mb)