Beach-dune systems near inlets - linking subtidal and subaerial morphodynamics

Auteur: Filipe Galiforni Silva
Datum: 25 april 2019
Universiteit: University of Twente

Duinen, zeegaten en stranden behoren tot de meest dynamische omgevingen in de geomorfologie, veroorzaakt door de invloed van verschillende processen zoals golven, wind en stromingen in een relatief klein gebied. In de buurt van zeegaten kunnen strand-duinsystemen beïnvloed worden door specifieke processen die de kenmerken van het strand en daarmee de duinen veranderen. het is echter onbekend hoe en in welke mate deze processen van invloed zijn op de ontwikkeling van het duingebied. Het doel van dit proefschrift is dan ook om te begrijpen hoe veranderingen in de zeegaten de ontwikkeling van het duin beïnvloeden, rekening houdend met veranderingen op lange termijn (bv. zandvlaktes) en veranderingen op korte termijn (bv. variabiliteit van de kustlijn).

Download het volledige proefschrift: Beach-dune systems near inlets - linking subtidal and subaerial morphodynamics (pdf 13 Mb)