Bottlenecks, budgets and immunity the costs and benefits of immune function over the annual cycle of red knots (Calidris canutus)

Auteur: Debbie Buehler
Datum: 7 november 2008
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Immuniteit kanoet varieert tijdens jaarcyclus
"Hoe gaan trekvogels om met het risico ziek te worden en hoe verdelen ze de hulpbronnen die nodig zijn voor de immuunfuntie tijdens hun drukke jaarcyclus?" Het proefschrift van Debbie Buehler probeert ons begrip van de jaarcyclus van immuunfunctie in verschillende omgevingen te vergroten. Kanoeten, waadvogels die over lange afstand trekken, werden gebruikt als modelsoort voor experimentele- en veldstudies.

Uit het onderzoek blijkt dat trekvogels in hun jaarcyclus geconfronteerd met bottlenecks of "zware tijden", vooral tijdens de voorjaarstrek. Ook viel op dat de immuunfunctie significant varieert tijdens de jaarcyclus, zelfs bij vogels in gevangenschap. Deze variatie suggereert dat vogels verschillende immuunstrategieën gebruiken tijdens verschillende etappes in de jaarcyclus. Immuumstrategieën die hogere kosten met zich meebrengen, zijn belangrijk tijdens de trek, maar worden onderdrukt tijdens de rui. Ten derde blijkt dat constitutieve immuniteit niet wordt beïnvloed door omstandigheden die hoge eisen stellen aan de energiebalans. Dit suggereert dat een basisniveau voor immuunfunctie vereist is, en dat vogels waarschijnlijk zo nodig energie besparen op meer kostbare aspecten van consitutive immuniteit. Waarschijnlijk is het de aanwezigheid van pathogenen in de omgeving, naast aanwezige hulpbronnen, die de sterkte en strategie van immuunfunctie bepaalt.

Uit het onderzoek bleek ook dat variatie in melatonine in kanoeten niet gekoppeld is aan daglengte en niet correleert met immuunfunctie. Dus, terwijl melatonine mogelijk ten grondslag ligt aan het mechanisme voor de jaarlijkse variatie in immuunfunctie van zoogdieren, is dit waarschijnlijk niet het geval bij vogels.

Download de pdf van dit proefschrift (pdf 6,3 Mb)