Breeding origins of wader populations utilizing the Dutch Wadden Sea as deduced from body dimensions, body mass, and primary moult

Auteur: Meinte Engelmoer
Promotiedatum: 7 januari 2008
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

In dit proefschrift wordt het het numerieke en functionele belang van de Waddenzee voor 12 soorten steltlopers in de afgelopen 30 jaar behandeld. Het betreft de volgende soorten: Bontbekplevier Charadrius hiaticula, Zilverplevier Pluvialis squatarola, Kanoetstrandloper Calidris canutus, Drieteenstrandloper Calidris alba, Krombekstrandloper Calidris ferruginea, Bonte Strandloper Calidris alpina, Rosse Grutto Limosa lapponica, Wulp Numenius arquata, Zwarte Ruiter Tringa erythropus, Tureluur Tringa totanus, Groenpootruiter Tringa nebularia en Steenloper Arenaria interpres. De resultaten van tellingen en vangsten van deze twaalf steltlopersoorten worden behandeld. Bij de tellingen wordt aandacht gegeven aan zowel veranderingen in tijd als verschillen in ruimtelijke verdeling in het Nederlandse Waddengebied. Deze veranderingen in de tijd spelen zich af tussen jaren, maar ook binnen seizoenen.

De analyses richten zich vooral op variatie in populatiesamenstelling met betrekking tot geografische broedherkomst, leeftijdsverhoudingen, ruipatronen en gewichten. Deze schattingen van populatiesamenstelling zijn zoveel mogelijk gerelateerd aan ruimtelijke variatie (eilanden/ kust, oost/west), seizoensveranderingen en veranderingen in de loop van de jaren. Bevindingen met betrekking tot de broedherkomst zijn verkregen door de lichaamsmaten (vleugel- en snavellengtes) van gevangen steltlopers in de Waddenzee te vergelijken met de maten van balgen uit de broedgebieden, welke zijn verzameld in collecties van een groot aantal musea op het noordelijk halfrond.

Download de pdf van dit proefschrift (pdf 5,1 Mb)